Kontor for borger.dk

Kontor for borger.dk sikrer løbende videreudvikling, vedligeholdelse og drift af borger.dk portalen.

Borger.dk – én samlet indgang til det offentlige

Borger.dk vejleder i og hjælper borgerne med at få løst deres ærinder med det offentlige digitalt, særligt når man ikke ved, hvor man skal starte. Kontoret arbejder for, at borger.dk hele tiden bidrager til at skabe en tryg, brugervenlig og overskuelig offentlig sektor.
Alt sammen formidlet i et klart og letforståeligt sprog.

Besøg borger.dk

Borger.dk har også et engelsksproget subsite: lifeindenmark.dk, hvis hovedmålgruppe er internationale borgere. Her er det blandt andet muligt for EU-borgere at logge på danske selvbetjeningsløsninger med eID, ligesom det er Danmarks Single Digital Gateway (EU-forordning).

Besøg lifeindenmark.dk

Mit Overblik – samler og viser data om den enkelte borger

Mit Overblik på borger.dk giver et overblik over, hvilke data myndighederne har om os. Borgerne får dermed en større indsigt i sager, ydelser, ansøgninger m.m. med offentlige myndigheder. Kontoret står for den bagvedliggende infrastruktur, som sikrer sammenstilingen af data fra myndigheder (orkestreringskomponenten) og udvikling af brugergrænsefladen til visning af data.

Læs mere om Mit Overblik

Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen – offentlig post

I begge løsninger kan borgerne 1) modtage post fra og 2) skrive til offentlige myndigheder. Digital Post på borger.dk findes også i en engelsk version.
I Digital Post-appen er det muligt for borgere, der har NemID privat til erhverv at logge på, så man kan læse og besvare sin virksomheds eller forenings Digital Post. Appen kan downloades i både App Store og Google Play.

Kontoret har designet og udviklet platformene på baggrund af den bagvedliggende fællesoffentlige it-løsning til sikker digital kommunikation: Digital Post, som leveres af Kontor for Digital Post.

Læs mere om Digital Post

Brugerinvolvering – altid

Kontoret arbejder kontinuerligt for at optimere borger.dk, herunder Mit Overblik, Digital Post og Digital Post-appen med udgangspunkt i borgernes behov. Borgerne skal opleve løsninger, som både fremstår tidsløse og troværdige i deres grafiske design, og frem for alt overskuelige og lette at navigere i. Kontoret involverer derfor altid brugerne i udviklingen af vores løsninger og brugertester derfor også, inden vi implementerer nye ting.

Samarbejder på tværs af det offentlige

En vigtig forudsætning for kontorets arbejde er ikke mindst det formaliserede fællesoffentlige samarbejde om borger.dk, hvor kontoret løbende er i dialog og har tætte relationer til en lang række myndigheder på tværs af den offentlige sektor.

Forskellige kompetencer og fagligheder

De mange forskellige typer af opgaver, kontoret løfter, kræver forskellige kompetencer og fagligheder. Derfor er der i kontoret både kommunikationskonsulenter, UX’ere, projektledere, test managers, tekniske specialister, forvaltere af drift og product owner.

Se tal og statistik om borger.dk