Kontor for Digital Post

Kontor for Digital Post har ansvaret for at forvalte, forbedre og fremtidssikre Digital Post til gavn for borgere, virksomheder og myndigheder.

Digital Post er en central grundsten i Danmarks kritiske it-infrastruktur, der har til formål at understøtte og styrke den offentlige service for borgere og virksomheder såvel som myndigheder. Den digitale infrastruktur sikrer, at borgere fx kan modtage indkaldelser fra sygehuset eller svar på pladsansøgningen til en institution fra kommunen. Og virksomheder kan modtage information om fx barsel, refusion af sygedagpenge eller straffeattester.

Læs mere om Digital Post

Samarbejder skaber sikkerhed og brugervenlighed

Kontor for Digital Post sætter sammen med de øvrige kontorer i Digitaliseringsstyrelsen en høj standard for sikkerhed, brugervenlighed og tilgængelighed i den offentlige digitalisering. Det kommer til udtryk i samarbejdet med leverandører og visningsklienter (også kaldt for platforme) i udvikling og drift af Digital Post, som kontoret står i spidsen for.

Derudover varetager kontoret også en koordinerende rolle og løbende dialog med de respektive offentlige og private organisationer (Borger.dk, Virk og Erhvervsstyrelsen, e-Boks A/S og Netcompany A/S), der er godkendt af Digitaliseringsstyrelse som platforme til Digital Post.

Kort om arbejdet med morgendagens post

Kontor for Digital Post har udover at drifte og vedligeholde Digital Post løsningen, ansvar for kontinuerligt at forbedre og fremtidssikre Digital Post i Danmark, med slutbrugerne i centrum.

Et eksempel herpå, er at Kontor for Digital Post arbejder målrettet på at udbrede et nyt meddelelsesformat (MeMo) til myndighederne, der fulgte med lanceringen af Digital Post den 21. marts 2022. MeMo giver myndighederne mulighed for at styrke brugervenligheden i deres digitale dialog med borgere og virksomheder. Med anvendelse af MeMo kan myndigheder opsætte smartere visninger og funktioner, der gør det lettere for borgeren at handle på beskeder med fx kalenderinvitationer, der kan kopieres direkte over i borgerens kalender på mobilen, tablet eller computer – eller direkte links ind til offentlige selvbetjeningsløsninger. Formatet giver også gode muligheder for at effektivisere arbejdsgange internt i myndighederne og i kommunikationen mellem forskellige myndigheder.

Interne samarbejder i Digitaliseringsstyrelsen

I det daglige arbejde for at skabe en stabil, sikker og inkluderende digital infrastruktur samarbejder Kontor for Digital Post med følgende kontorer i Digitaliseringsstyrelsen:

  • Kontor for MitID Erhverv og digitale serviceområder
  • Kontor for borger.dk
  • Kontor for digital inklusion og digital service