Kontor for økonomi og support

Kontor for økonomi og support har til opgave at sikre god økonomistyring samt at levere intern service og it i styrelsen. Kontoret koordinerer derudover også den borger- og virksomhedsrettede support for styrelsens store it-løsninger.

Digitaliseringsstyrelsens økonomistyring

I Kontor for økonomi og support understøtter medarbejderne den løbende økonomistyring af Digitaliseringsstyrelsen. Det indebærer dels udarbejdelse af budgetter og den løbende opfølgning herpå, dels finansieringssiden hvor kontoret spiller en aktiv rolle i økonomiaftaler og processer omkring forslag til finansloven samt finansloven.

Økonomistyringen af Digitaliseringsstyrelsens store it-løsninger er en central opgave, hvor kontoret bl.a. bistår med at udarbejde businesscases for de store it-løsninger, som kvalificerer estimater for udgifter og samfundsmæssige gevinster. De danner også grundlaget for aktstykker til Folketinget. Kontoret foretager også den løbende økonomiopfølgning på de fællesoffentlige it-løsninger, som er finansieret af kommuner, regioner og staten.

Intern service og intern it

Kontor for økonomi og support understøtter Digitaliseringsstyrelsens arbejde gennem den daglige drift af styrelsens fysiske rammer. Det gælder eksempelvis optimeringen af services såsom kaffe- og kantineordning såvel som rådgivning og koordinering i forbindelse med flytninger eller ombygninger.

Dertil er det medarbejdere i Kontor for økonomi og support, som står for den interne it i Digitaliseringsstyrelsen og sørger for alt fra mobiltelefoner og pc’er til systemoprettelse af nye medarbejdere og samarbejdet med Statens IT.

Understøttelse af brugere af de store it-løsninger

Den Samlede Support varetager supporten af en række af Digitaliseringsstyrelsens statslige- og fællesoffentlige løsninger. Det gælder eksempelvis MitID, Borger.dk, NemKonto og Digital Post. Kontor for økonomi og support har den koordinerende rolle mellem supportdriften, som hører hjemme i Erhvervsstyrelsen, og dialogen med løsningerne, som hører hjemme i Digitaliseringsstyrelsen og hos leverandører. Med andre ord sørger medarbejdere i Kontor for økonomi og support for, at supporten til borgere og virksomheder koordineres og ensrettes, så hjælpen er kvalificeret og sammenhængende på tværs af de store it-løsninger.

Hjemmesiden digitaliser.dk drives også i Kontor for økonomi og support. Digitaliser.dk er målrettet myndigheder og samarbejdspartnere, som på hjemmesiden kan finde vejledninger, nyheder og driftsinformationer om flere af de offentlige og fællesoffentlige it-løsninger.