Kontor for MitID

Kontor for MitID har ansvaret for at udvikle og sikre en stabil drift og forvaltning af MitID.

Om MitID

MitID er en del af de fleste borgeres digitale hverdag og er med til at sikre, at de kan færdes trygt på nettet. MitID er borgernes personlige digitale ID og udgør, sammen med de øvrige digitale løsninger, fundamentet for et offentligt digitalt Danmark.

MitID er udviklet og ejet gennem et partnerskab mellem de danske pengeinstitutter repræsenteret ved Finans Danmark og den offentlige sektor repræsenteret ved Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen repræsenterer staten, de danske regioner og kommunerne, mens de danske pengeinstitutter er repræsenterede ved FR i et datterselskab til Finans Danmark.

Kontorets primære opgave er at sikre en stabil, brugervenlig og sikker løsning for alle brugere – både i de private hjem, i erhvervslivet og de offentlige myndigheder. Kontoret har et tæt samarbejde med finanssektoren, leverandører og andre eksterne samarbejdsparter for at sikre dette. 

Læs mere om MitID