Kontor for MitID Erhverv og digitale serviceområder

Kontoret har ansvaret for at forvalte og udvikle løsninger som NemLog-in, MitID Erhverv, Digital Fuldmagt og digitalt samtykke. Løsningerne udgør centrale elementer i den digitale infrastruktur i Danmark.

NemLog-in

NemLog-in er en fælles brugerstyringsinfrastruktur til borgere, myndigheder og virksomheder. Med andre ord fungerer NemLog-in som en gatekeeper, når personer med MitID eller MitID Erhverv ønsker at logge ind på digitale tjenester, såsom hjemmesider eller selvbetjeningsløsninger. NemLog-in tjekker, om den pågældende bruger har de nødvendige rettigheder til at få adgang til den digitale tjeneste, brugeren ønsker at logge ind på.

Læs mere om NemLog-in

MitID Erhverv

MitID Erhverv er den offentlige digitale erhvervsløsning til virksomheder, foreninger og myndigheder i Danmark. MitID anvendes, når I har medarbejdere eller medlemmer, som på vegne af jeres organisation skal logge ind på private og offentlige selvbetjeningsløsninger og underskrive digitalt. I MitID Erhverv er det også muligt at administrere brugere, tildele rettigheder og give fuldmagter.

Læs mere om MitID Erhverv på MitID-Erhverv.dk

Digital Fuldmagt

Den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, Digital Fuldmagt, er udviklet til myndigheder, som vil give borgerne mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger. Med en Digital Fuldmagt gør en borger det muligt for en anden person at agere i bestemte digitale selvbetjeninger på borgerens vegne. Der er allerede mange myndigheder, der har valgt at tilbyde Digital Fuldmagt, og der kommer løbende flere til. 

Læs mere om Digital Fuldmagt

Digitalt samtykke

Digitalt samtykke er et fællesoffentligt udviklingsprojekt, der har til formål at skabe en bedre digital understøttelse af samtykke i den offentlige sektor. I projektet er fokus på at udvikle en smal løsning i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i Skatteforvaltningen, Odense Kommune og Københavns Kommune, der vil være anvendere af den første version af en ny digital samtykkeløsning.

Læs mere om digitalt samtykke

Tillidstjenester

Tillidstjenester hjælper med at skabe tillid til afsender, modtager og indhold af elektronisk kommunikation. Tillidstjenester kan blandt andet levere elektroniske signaturer, certifikater og tidsstempler. Digitaliseringsstyrelsen er på vegne af Den Danske Stat en kvalificeret tillidstjenesteudbyder efter eIDAS-forordningen og optræder på positivlisten over godkendte tillidstjenesteudbydere.

Elektroniske tillidstjenester hænger tæt sammen med elektroniske identifikationsordninger, hvor vi i Danmark bruger MitID til elektronisk identifikation.

Læs mere om Tillidstjenester