Kontor for MitID Erhverv og digitale serviceområder

Kontoret har ansvaret for at forvalte og udvikle løsninger som NemLog-in, Digital Fuldmagt og erhvervsløsningen MitID Erhverv. Løsningerne udgør centrale elementer i den digitale infrastruktur i Danmark.

Borgere, virksomheder og offentlige myndigheder benytter hver dag it-løsninger som NemLog-in og Digital Fuldmagt. Kontor for MitID Erhverv og digitale serviceområder har ansvaret for, at disse løsninger, samt den kommende erhvervsløsning, MitID Erhverv, er stabile og robuste. Dertil er det kontorets ansvar løbende at udvikle løsningerne, så de skaber værdi for både borgere, virksomheder og myndigheder. I den forbindelse er der fokus på brugervenlighed, sikkerhed og genkendelighed, og på at udvikle fleksible løsninger, der holder trit med den teknologiske udvikling.

Kontoret har et tæt samarbejde med leverandører og andre eksterne samarbejdsparter – ikke mindst for at forberede en tryg og smidig overgang til de nye løsninger for brugere både i de private hjem, i erhvervslivet og de offentlige myndigheder. Det sker blandt andet gennem en aktiv og målrettet kommunikationsindsats.

MitID Erhverv

MitID erstatter NemID, og den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, erstatter NemID medarbejdersignatur. De nye fleksible løsninger blev lanceret for at imødekomme behovene for øget sikkerhed samt øget fokus på, at løsningerne skal fremtidssikres. Det gælder også den nye version af NemLog-in, der sammen med de øvrige løsninger vil sikre et fortsat solidt fundament for digitaliseringen i det danske samfund.

Læs mere om MitID Erhverv på mitid-erhverv.dk

Digital Fuldmagt

Den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, Digital Fuldmagt, er udviklet til myndigheder, som vil give borgerne mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger. Digitaliseringsstyrelsen stiller Digital Fuldmagt til rådighed for den enkelte myndighed.

Et nyt initiativ skal gøre det lettere at afgive, administrere og anvende fuldmagter for borgere og myndigheder på tværs af den offentlige sektor. Til det formål skal der udvikles og udbredes funktionalitet, fælles digital infrastruktur og standarder for fuldmagter.

Læs mere om Digital Fuldmagt

Samtykke

Samtykke anvendes i en række sammenhænge i offentlige myndigheders opgaveløsning, herunder hvor opgaverne går på tværs af flere myndigheder. Et nyt initiativ skal styrke den offentlige service ved at gøre det nemmere for myndighederne at håndtere og dele relevante samtykker og samtidig give borgerne et bedre overblik over deres samtykker til offentlige myndigheder. Til det formål skal der udvikles en fælles digital infrastruktur og en standard for opmærkning af samtykker.

Læs mere om NemLog-in