Kontor for teknologi og data

Kontor for teknologi og data arbejder for at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor gennem bedre rammer for deling og genbrug af data og nye teknologiske muligheder.

Kontor for teknologi og data har ansvaret for at udarbejde, koordinere og implementere arbejdet med data og ny teknologi i det offentlige. Herunder sikre samspil i arbejdet med offentlige data, sprogteknologi, cloudteknologi og den fællesoffentlige digitale arkitektur.

Bedre sammenhæng i de offentlige data

De offentlige data er helt centrale for mange af de velfærdydelser, den offentlige sektor leverer. Med en sikker og koordineret brug af data på tværs af offentlige myndigheder, er det muligt at højne kvaliteten af ydelserne, sikre bedre sammenhæng og service samt bane vejen for nye muligheder – også til private services. Bedre løsninger stiller høje krav til data, som skal være af høj kvalitet, aktualitet og genbrugelighed.

Bedre dansk sprogteknologi

Udvikling og deling af sprogdata, -modeller og -værktøjer, som kan understøtte bedre danske sprogteknologiske løsninger er også en af kontorets centrale opgaver. Det sker blandt andet gennem den fællesoffentlige platform, sprogteknologi.dk, der er udviklet som en central portal til samling og udvikling af sprogressourcer på dansk. Ressourcerne udstilles til fri afbenyttelse for alle aktører, som arbejder med kunstig intelligens.

I samarbejde med både offentlige aktører, private organisationer og forskningsinstitutioner indgår kontoret i projekter som udvikler et centralt ordregister og et transskriberet dansksproget talekorpus.

Læs mere om sprogteknologi.dk

Åbne data på tværs af EU

Kontor for teknologi og data varetager den danske håndtering af EU’s direktiv om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (åbne data-direktivet), som er implementeret i den danske PSI-lov.

Det europæiske samarbejde rummer en række øvrige initiativer, som kontoret er en central aktør i, herunder udvælge en række datasæt af høj værdi, som skal udstilles på tværs af den offentlige sektor. Her repræsenterer kontoret danske interesser i samarbejde med relevante myndigheder og interessenter.

Digital arkitektur skaber sammenhæng i offentlige data

Kontor for teknologi og data vedligeholder og udvikler løbende den fællesoffentlige digitale arkitektur, bestående af styrings- og arkitekturprincipper, retningslinjer og standarder.

Kontoret hjælper fællesoffentlige it-projekter med at anvende fælles komponenter og design i digitale løsninger, med henblik på at skabe mere datadeling og sammenhængende service. Kontoret står også for driften af den fællesoffentlige hjemmeside ’Fællesoffentlig digital arkitektur’ og værktøjet FORM-online, som giver nem adgang til det fællesoffentlige opgavekatalog.

Læs mere om den fællesoffentlige digitale arkitektur

Agil udvikling

Digitaliseringsstyrelsens interne organisering af den produktfokuserede drift og udvikling, støttes også af kontoret. Det sker med inspiration fra de agile principper blandt andet med fokus på kontraktstyring, leverandørrelationer, roller, ansvar og en fælles kultur. Målet er at sikre høj kvalitet, fokus på løbende udvikling og tværfagligt samarbejde om produkterne.