Kontor for eID og apps

Kontoret for eID og apps har ansvar for den nationale implementering af EU-krav til danske digitale selvbetjeningsløsninger, opgaver, der knytter sig til eID på tværs af landegrænser, samt drift og forvaltning af Kørekort- og Sundhedskort-appen.

Implementering af eID og Single Digital Gateway

Kontoret varetager opgaver, der knytter sig til brugen af elektroniske ID’er (eID), fx NemID eller MitID, på tværs landegrænser. Brugen af eID’er i EU/EØS-landene er forankret i eIDAS-forordningen, der blandt andet stiller krav om, at man, under visse forudsætninger, skal kunne bruge sit nationale eID til at autentificere sig i andre landes selvbetjeningsløsninger

Dertil hører ansvaret for koordinering af den danske implementering af EU-forordningen om Single Digital Gateway (SDG). Forordningen har til formål at gøre det lettere for EU-borgere og –virksomheder, der digitalt bevæger sig på tværs af medlemsstaternes grænser, at søge information og betjene sig selv på det indre marked.

Ved at understøtte at borgere og virksomheder kan tilgå selvbetjeningsløsninger i EU, bidrager teamet til at skabe et fælles europæisk grundlag for sikre elektronisk identifikation og interaktion, og derved øge effektiviteten for den økonomiske og sociale udvikling i de offentlige og private onlinetjenester.

Læs mere om teamets arbejde med eID og selvbetjeningsløsninger i EU/EØS

Læs mere om Single Digital Gateway (SDG) forordningen

Forvaltning og udvikling af apps

En del af kontorets ansvarsområde er den daglige drift og udvikling af Sundhedskort-appen og Kørekort-appen. Hertil hører arbejdet med at fremtidssikre appsene, så de afspejler kravene for et højt niveau af sikkerhed, samt løbende bliver tilpasset, på baggrund af aktuelle behov.

Dertil understøtter kontoret arbejdet med Digitaliseringsstyrelsens samlede app-strategi. Strategien skal understøtte en effektiv, smidig og ensartet udvikling af apps, der skal sikre at borgere i Danmark har tidssvarende digitale løsninger til rådighed.

Læs mere om Sundhedskort-appen

Læs mere om Kørekort-appen