Tjekliste til arkitekturreviews

Her finder du en tjekliste der kan hjælpe dig med at relatere dit it-projekt med de arkitekturprincipper og -regler, der er etableret i hvidbogen om fællesoffentlig arkitektur.

Tjeklisten er et regneark, som kan anvendes til at gennemgå hvordan et specifikt projekt forholder sig til hvidbogens principper og arkitekturregler. Formålet er, at en projektleder, projektarkitekt eller reviewer kan stille spørgsmål, kommentere og vurdere projektet.

Regnearket giver mulighed for nemt og struktureret at give en vurdering af de enkelte reglers relevans set i forhold til projektets scope og fase. En udfyldt tjekliste giver udenforstående en hurtig og nem mulighed for at vurdere projektet samt give korte kommentarer og anbefalinger.

Tjeklisten indeholder referencer til relevant uddybende information og vil blive opdateret efterhånden som leverancerne i den fællesoffentlige digitale arkitektur bliver godkendt af udvalget for arkitektur og standarder. Du kan downloade tjeklisten i Excel.

Tjeklisten kan fx bruges i forbindelse med:

  • projektplanlægning
  • review af projektplan
  • udformning af kravspecifikation
  • review af kravspecifikation
  • udformning af tilbud
  • review af tilbud
  • review af løsning

Hent tjeklisten her

Hent tjekliste til arkitekturreview