Tjekliste til modelreviews

For at understøtte anvendelsen af de fællesoffentlige modelregler, og at fælles data- og begrebsmodeller genbruges og tænkes ind i udviklingen af it-løsninger, udføres modelreviews for initiativer med væsentligt indhold af datamodellering og datadeling.

Alle data- og begrebsmodeller med stort genbrugspotentiale i det offentlige digitaliseringssamarbejde anbefales at følge modelreglerne og gennemgå et modelreview. Modelreviewet vurderer, i hvilket omfang de fællesoffentlige modelregler anvendes og hvilke handlinger der skal til for at løfte projektets datamodeller yderligere. Begrebs- og datamodeller, som er udarbejdet i regi af digitaliseringsstrategien, skal indleveres til et tjek af, om modellerne overholder modelreglerne som led i det generelle arkitekturreview og til en mere dybdegående vurdering i forbindelse med et modelreview.

Modelreglerne vedrører de begrebs- og datamodeller, der udveksles mellem organisationer i offentligt regi og stiller dermed ikke direkte krav til den interne modellering af kildesystemerne hos offentlige organisationer. Anvendelsen af modelreglerne skal ske under hensyn til, at en sektor kan være underlagt eventuelle andre bindinger, fx internationale regler og standarder for begrebs- og datamodellering.

De fællesoffentlige modelregler ejes af udvalget for arkitektur og standarder, der er et rådgivende udvalgt under Partsforum. Digitaliseringsstyrelsens kontor for teknologi og data er sekretariatet for modelreglerne og vil sikre, at modelreglerne løbende revideres og justeres på baggrund af de erfaringer, som kommer med brugen af dem.

Hent tjeklisten her

Hent tjekliste til modelreviews