Har I styr på sikkerheden?

""

Ekspertoplæg om informationssikkerhed i staten

Informationssikkerhed i staten v/ Carsten Jørgensen, Implement Consulting Group

Informationssikkerhed er vigtigere nu end nogensinde før. Det kræver, at alle i organisationen er klare på egne og andres roller og ansvar i det løbende arbejde med informationssikkerhed. Ellers er risikoen for sikkerhedsbrud stor. Og når først skaden er sket, kan det være endnu svære at rette op, hvis ikke roller og ansvar er knivskarpe.

Men hvordan implementerer man og sikre en effektiv organisation, når man arbejder med informationssikkerhed? Det vil dette oplæg svare på. Både teoretisk viden og praktisk erfaring med roller, ansvar og funktion vil være omdrejningspunkt for oplægget.

Oplægsholder

Carsten Jørgensen er partner i Implement Consulting Group og har mere end 20 års erfaring med data- og informationssikkerhed i både offentlige og private organisationer, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en række certificeringer, herunder ISO 27001 Lead Implementer (2016), CRISC (Certified in Risk and Info Systems Control (2011) ), CISM (Info Security Manager (2005)) mf..