Brug af selvbetjeningsløsninger og identifikationer (eID) på tværs af EU/EØS

Danmark har sammen med de øvrige EU- og EØS-lande et ønske om at gøre det nemmere at benytte digitale selvbetjeningsløsninger på tværs af landegrænserne. En øget grad af digital selvbetjening vil øge tempoet og smidigheden for borgerne, når de skal i kontakt med myndighederne, og myndighederne vil samtidig mindske svartiden på henvendelser, ligesom graden af manuel sagsbehandling mindskes.

EU-lovgivning

eIDAS-forordningen fra juli 2014 (forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked), har til formål at fremme borgernes og virksomheders muligheder for at anvende selvbetjeningsløsninger på tværs af EU’s indre grænser. Det gøres ved at fastsætte krav om, at borgere skal kunne benytte sit nationale eID (fx det danske MitID) på tværs af landegrænserne.

Offentlige myndigheders selvbetjeningsløsninger, som kræver anvendelse af et eID i henhold til national ret eller administrativ praksis, skal leve op til forordningens artikel 6 og kravet om anvendelse af nationalt eID til selvbetjening på tværs af landegrænser, som beskrevet i forordningen. eIDAS-forordningen stiller krav til, at digitale selvbetjeningsløsninger skal kunne tilgås med et eID fra andre EU-/EØS-lande, og at medlemsstaterne anerkender hinandens eID’er.

Læs eIDAS-forordningen

Dansk implementering

Digitaliseringsstyrelsen har udviklet en dansk eIDAS infrastruktur, som myndighederne kan integrere deres digitale selvbetjeningsløsninger til. Denne infrastruktur kommunikerer med de andre medlemslandes eIDAS-infrastruktur.

Danmark har med den danske implementering forberedt, at borgere kan benytte deres MitID i udenlandske digitale selvbetjeningsløsninger, og at borgere med udenlandske eID’er kan tilgå danske selvbetjeningsløsninger. Visse danske selvbetjeningsløsninger er allerede klar til at acceptere borgere med et eID fra EU/EØS. Der er imidlertid stor forskel på, hvor langt de andre EU-/EØS-lande er med udviklingen af deres eIDAS-infrastruktur. Man vil som bruger af eID på tværs af EU-/EØS-landegrænserne løbende opleve en udbygning af mulighederne over de kommende år.

"Co-financed by the European Union - Connecting Europe Facility"