eID-gateway: Vores behandling og dine rettigheder (DK Service)

Denne side har til formål at oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, der finder sted, når du benytter eID-gateway. Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med eID-gateway.

Formålene med behandlingen

Vi behandler dine oplysninger med det formål at kunne drive den nationale eID-gateway. Formålet med eID-gateway er, at anerkende elektroniske identifikationsmidler for fysiske og juridiske personer, der er omfattet af en anmeldt elektronisk identifikationsordning i en anden medlemsstat.

Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Hvilke oplysninger behandler vi

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

  • Fornavn
  • Efternavn
  • Fødselsdato
  • Fødested
  • Adresse
  • PID-nummer (tilknyttet en NemID-bruger)
  • UUID-nummer (fra CPR-registret)

Hvem videregiver eller overlader vi oplysninger til

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandler, NNIT A/S, der bistår med drift og administration af vores it-systemer.
  • Digitaliseringsstyrelsen videregiver dine personoplysninger til den tjenesteudbyder i EU, som du ønsker at anvende.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysninger stammer fra Datafordeleren og NemID/MitID. 

Hvordan opbevares dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende situationer:

  • Når du benytter eID-Gatewayen dannes der en hændelseslog, som vi opbevarer i 18 måneder. Efter de 18 måneder vil dine personoplysninger automatisk blive slettet i forbindelse med, at loggen med personoplysninger bliver ryddet.  

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

CVR-nr.: 34051178
Telefon: 33925200
Mail:

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen,
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K

E-mail:

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Med-finansieret af den Europæiske Union