Information til danske myndigheder

Danske myndigheder har mulighed for at integrere deres borgerrettede selvbetjeningsløsninger til den danske eIDAS-infrastruktur (eID-gateway). Det vil gøre det muligt for danskere bosat i EU-/EØS-lande og EU-/EØS-borgere med relation til Danmark, at benytte sig af danske selvbetjeningsløsninger med brug af deres bopælslands eID.

Med denne integration er det formålet, at myndighederne vil kunne mindske behandlingstiden og ressourcetrækket, samt øge sikkerheden ved at overgå fra manuel sagsbehandling til hel eller delvis elektronisk sagsbehandling af borgere, der ikke er bosat i Danmark.

Single Digital Gateway

EU-forordningen om etablering af Single Digital Gateway (SDG) stiller krav om, at virksomheder og borgere fra andre EU-lande skal have adgang til information og selvbetjeningsløsninger inden for en række udvalgte områder.

SDG-forordningen blev vedtaget af EU-kommissionen i 2018 og betyder, at EU's medlemslande skal gøre information og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for virksomheder og borgere på tværs af medlemslandene frem mod december 2023. SDG-forordningen bygger på eIDAS-forordningen, som trådte i kraft i 2018. Hvor eIDAS-forordningen stiller krav til, at medlemslandene skal kunne understøtte logins med udenlandske eID'er i deres respektive selvbetjeningsløsninger, dikterer SDG-forordningen, at borgerne skal kunne gennemføre et selvbetjeningsforløb med deres nationale eID inden for udvalgte områder, der vil være relevante for borgere på tværs af landegrænser.

Læs Single Digital Gateway-forordningen

Læs mere om eIDAS-forordningen

Vejledning i integration til eID-gateway

For myndigheder, der ønsker at tilslutte en selvbetjeningsløsning til eID-gateway, henvises til vejledningen på Digitalisér.dk.

Læs tilslutningsvejledningen på Digitalisér.dk

"Co-financed by the European Union - Connecting Europe Facility"