Lovgivningen bag NemKonto

NemKonto er vedtaget som en del af Lov 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger.

Lov om offentlige betalinger

Indførelsen af NemKonto er en del af Lov om offentlige betalinger med videre, som Folketinget vedtog 27. december 2003.

Loven bestemmer, at personer over 18 år og virksomheder skal have en NemKonto.

Folketinget vedtog den 9. maj 2006 lov om ændring af lov om offentlige betalinger med videre, som blandt andet betyder, at foreninger, der modtager udbetalinger fra det offentlige, fra 1. juli 2006 skal have et CVR-nummer og en NemKonto knyttet til dette.

Læs Lov om offentlige betalinger på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om NemKonto-ordningen

Bekendtgørelsen om NemKonto-ordningen udmønter de bestemmelser i Lov om offentlige betalinger med videre, der handler om NemKonto og sætter bestemmelserne i kraft.

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet de nærmere rettigheder og pligter for modtagere af udbetalinger fra offentlige myndigheder og for de offentlige myndigheder, der udbetaler via NemKonto. Bekendtgørelsen fastsætter også regler for de øvrige aktører, der er i berøring med NemKonto-systemet.

Læs bekendtgørelse om NemKonto-ordningen på retsinformation.dk

Retligt bindende instrument for grønlandske myndigheders brug af NemKonto-systemet

NemKonto-systemet kan ifølge lov om offentlige betalinger mv. stilles til rådighed for grønlandske myndigheder. Da Grønland har et andet databeskyttelsesniveau end Danmark, skal Digitaliseringsstyrelsen som dataansvarlig give de nødvendige garantier i forbindelse med overførslen af personoplysninger mellem Danmark og Grønland jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1. 

Disse garantier sikres gennem et retligt bindende instrument mellem Digitaliseringsstyrelsen i Danmark og de grønlandske myndigheder.

Hent og læs det retligt bindende instrument