Aktiv information

Det følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen blandt andet, at en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1, og at en forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt ifølge stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.

Retningslinjer

På baggrund af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen har Digitaliseringsstyrelsen fastsat følgende retningslinjer:

1. På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside på internettet skal følgende information fremgå direkte eller ved link til andre hjemmesider:

  • Udførlig information om Digitaliseringsstyrelsens organisation, herunder organisationsdiagram og mål for styrelsen.
  • Overordnet beskrivelse og information om Digitaliseringsstyrelsens arbejdsområder, herunder kontaktoplysninger for de enkelte arbejdsområder.
  • Relevante nyheder vedrørende Digitaliseringsstyrelsens arbejdsområder, fx handlingsplaner, analyser mv.
  • Diverse publikationer.
  • Digitaliseringsstyrelsens årsrapport, samt eventuelt direktørkontrakter og styrelsens resultatkontrakt.
  • Samlet gengivelse af love og regler som administreres af Digitaliseringsstyrelsen.
  • Information om eventuelle råd, nævn og udvalg nedsat af Digitaliseringsstyrelsen, herunder forretningsorden, opgaver og sammensætning.

2. De i pkt. 1 nævnte oplysninger undergives en løbende ajourføring, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende.