Hvordan må udbydere anvende data?

Udbyder din virksomhed en offentlig elektronisk kommunikationstjeneste, så gælder der særlige regler for, hvordan I må anvende bestemte typer oplysninger i forbindelse med den elektroniske kommunikation.

Udbydere af elektroniske kommunikationstjenester behandler ofte følgende oplysninger: 

  • Trafikdata 
  • Lokaliseringsdata 

Lovgivningen fastsætter en række begrænsninger for brugen af disse oplysninger. 

Som ejer og udbyder af elektroniske kommunikationstjenester er du nemlig omfattet af kravet om kommunikationshemmelighed, der gælder for både selve kommunikationen og de dermed forbundne trafikdata.  

Det betyder, at du ikke uberettiget (fx uden kundens samtykke) må videregive eller udnytte oplysninger om andres brug af tjenesten eller indholdet af den.  

Trafikdata

Trafikdata skal slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige for fremføring af kommunikation. 

Din virksomhed må dog behandle trafikdata til brug for: 

  • Politiefterforskninger (ifølge retsplejelovens logningsregler) 
  • Debitering af abonnenter og afregning af samtrafik 
  • Markedsføring af elektroniske kommunikationstjenester eller levering af tillægstjenester, hvis abonnenten eller brugeren har givet samtykke hertil 

Trafikdata er data, der behandles med henblik på overførsel af kommunikation i et elektronisk kommunikationsnet. Det kan fx være oplysninger om kommunikationens rutning eller varighed.  

Lokaliseringsdata 

Lokaliseringsdata må kun behandle denne slags data, når den er anonymiseret. 

Lokaliseringsdata er data, som behandles i et elektronisk kommunikationsnet, og som angiver den geografiske placering af brugerens terminaludstyr (fx en telefon). Det kan fx være oplysninger om længde- og breddegrad, udstyrets rejseretning eller nøjagtigheden af lokaliseringsoplysningerne.  

Din virksomhed må dog behandle lokaliseringsdata, hvis behandlingen sker i forbindelse med: 

  • En tillægstjeneste, og din virksomhed har indhentet brugerens samtykke 
  • En aflytning eller teleobservation foretaget af politiet 
  • Opkald til den offentlige alarmtjeneste 112