Sådan behandler vi din data

Sådan behandler vi din indsendte data

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen

Landgreven 4

1301 København K

CVR-nr.: 34 05 11 78

Telefon: 33 92 52 00

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail:

På telefon: 33 92 52 00

Ved brev: Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K,
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er at tilmelde dig møde i Netværk for digital inklusion den 10. april 2024 herunder at kunne sende invitation, program samt orientere om relevant information i forhold til mødet.
  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger ved deltagelse i arrangementet er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. (offentlig myndighedsudøvelse).

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger
    • Navn
    • E-mailadresse
    • Arbejdsområde/virksomhed

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger i op til tre måneder efter mødet i netværk for digital inklusion den 10. april 2024.

Du kan dog til enhver tid bede Digitaliseringsstyrelsen om at slette dine personoplysninger ved at skrive en mail til

Du kan altid trække din tilmelding til mødet den 10. april 2024 i netværk for digital inklusion tilbage. Det kan du gøre ved at skrive en mail til . Hvis du gør det, sletter vi dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk