Invitation til markedsdialog om udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af NemKonto-systemet

Digitaliseringsstyrelsen inviterer til markedsdialog vedrørende det forestående udbud af NemKonto-systemet.

Baggrund for udbuddet

NemKonto-systemet skal som offentlig it-løsning i udbud i henhold til lovgivningen, som foreskriver, at offentlige systemer løbende konkurrenceudsættes.

Hvad er NemKonto-systemet?

NemKonto-systemets hovedopgaver er at registrere borgere og virksomheders NemKonti samt at gennemføre betalingsordrer for offentlige myndigheder. NemKonto-systemet modtager betalingsordren fra en offentlig myndighed, og CPR- eller CVR-nummer i betalingsordren kompletteres (tilknyttes) med et kontonummer. Herefter overføres betalingsordren til det betalingsafviklende pengeinstitut.

Derudover anvender nogle private virksomheder også NemKonto-systemet i forbindelse med udbetalinger. De private virksomheder foretager opslag med CPR-eller CVR-numre som får tilført de tilhørende kontonumre. De private virksomheder er efterfølgende selv ansvarlig for at gennemføre udbetalingerne.

NemKonto-systemet består overordnet set af fire elementer:

  1. NemKonto-registret: Et register med CPR- og CVR-numre koblet til kontooplysninger
  2. Betalingsformidling: Modtagelse af betalingsordrer, tilknytning af NemKonto til modtagne CPR- eller CVR-numre (komplettering) og afsendelse i standard bankformat
  3. Ventekonto: Håndtering af udbetalinger, som ikke kan udbetales, fordi der ikke eksisterer en NemKonto. Hvis man har et indestående på ventekontoen og i mellemtiden opretter en NemKonto, udbetales beløbet automatisk til den nyanviste NemKonto.
  4. Gældsmodregning: Når en borger eller virksomhed har gæld til det offentlige, skal nogle offentlige ydelser kunne modregnes af Gældsstyrelsen.

Den videre proces for markedsdialog

Digitaliseringsstyrelsen afholder markedsdialog i perioden den 6. februar til 10. marts 2023.

Formålet med markedsdialogen er dels at give markedet indblik i det forestående udbud af NemKonto-systemet, og dels at få kvalificeret udbudsmaterialet på baggrund af markedsaktørenes input.

De centrale aktiviteter i markedsdialogen er et indledende informationsmøde samt udfyldelse af en spørgeramme for de markedsaktører, som ønsker at give input. 

Digitaliseringsstyrelsen afholder informationsmøde den 6. februar 2023 kl. 10:00-11:30. Vi beder markedsaktører, der er interesserede i deltagelse, tilmelde sig informationsmødet ved at udfylde tilmeldingsboksen til højre på denne side. Tilmeldingsfrist til informationsmødet er torsdag den. 2. februar 2023 kl. 16:00.

Informationsmødet afholdes fysisk hos Digitaliseringsstyrelsen – oplysninger om adresse findes nederst på siden. Dog er der yderligere mulighed for digital deltagelse via skype. Skype-link fremsendes senest fredag den 3. februar 2023.

Digitaliseringsstyrelsen er derudover interesseret i at modtage markedsaktørenes besvarelser af spørgerammen, som efter informationsmødet kan fremfindes på denne side. Besvarelserne af spørgerammen skal være fremsendt til  senest onsdag den 22. februar 2023 kl. 12:00.

Efter modtagelse af de udfyldte spørgerammer forbeholder Digitaliseringsstyrelsen sig herefter retten til at udvælge enkelte markedsaktører til et individuelt dialogmøde. Dialogmøderne foregår udelukkende fysisk hos Digitaliseringsstyrelsen.

Materialer fra informationsmødet offentliggøres efter informationsmødet på denne side.

Tidshorisont for udbuddet

Digitaliseringsstyrelsen planlægger at offentliggøre udbudsmaterialet til NemKonto-systemet i tredje kvartal af 2023 (opdateret maj 2023) og forventer kontraktindgåelse medio 2024.

Udbuddet gennemføres som et EU-udbud med forhandling med én samlet kontrakt for udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling. Kontrakten udbydes med en forventelig løbetid på otte år.