Masterclass for ledere – Digital forretningsudvikling

Stil dig i spidsen for den digitale udvikling inden for dit faglige ansvarsområde og bliv bedre til at styre din organisations digitale udviklingsaktiviteter sikkert i havn.

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (single sign-on)

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (uden single sign-on)

I samarbejde med Program for Ledelsesudvikling i Staten lancerer Statens Digitaliseringsakademi en ny masterclass for ledere om digital forretningsudvikling.

Masterclassen giver dig, som er leder, værktøjer til at skabe rammerne for, at din organisation kan arbejde målrettet og effektfuldt med digitalisering som grundvilkår for forretningsudvikling. Du bliver særligt klædt på til at støtte dine medarbejdere i at få tænkt digitalisering tidligt ind i udviklingsinitiativer, og i hvordan din organisation kan anvende data og ny teknologi i udviklingsprocessen. Ligeledes får du viden, metoder og konkrete værktøjer til at gøre digitalisering til en integreret del af din ledelsesdisciplin, herunder hvordan du indgår i eller leder styregrupper, der reelt støtter udviklingsaktiviteter, som dermed skaber værdi i udvikling og drift af digitale produkter og services. Samtidig får du også rig mulighed for at drøfte fælles udfordringer og løsninger med andre ledere på tværs af staten.

Det får du på kurset

  • Indsigt i strategisk arbejde med digitalisering som motor til at understøtte en effektiv, sikker og brugervenlig udvikling af kerneopgaven
  • Inspiration om de muligheder som ny teknologi kan tilføre organisationens digitaliseringsindsats
  • Forståelse for, hvordan man skaber de organisatoriske rammer, der bidrager til øget kvalitet af forretningens data, så data kan anvendes effektivt i alle forretningsprocesser på tværs af organisation
  • Værktøjer til at arbejde strategisk med de rammer det eksisterende systemlandskab giver
  • Viden og redskaber til at indgå i og lede styregrupper, hvor ledere på tværs af organisationen skal samarbejde for at sikre fremdrift i digitale udviklingsaktiviteter
  • Viden og redskaber til at skabe effektive forandringsprocesser i implementeringen af nye løsninger, således at gevinster realiseres.

Målgruppe

Kurset henvender sig til statslige ledere, herunder styregruppedeltagere, gevinstejere, projektejere, ledere fra forretningen og fagområder, der ønsker inspiration, sparring og konkrete værktøjer til, hvordan man som leder kan skabe rammerne for digital udvikling af kerneforretningen.