Masterclass for ledere - Agilitet i staten

Kommende kurser

24.-25. oktober 2024

Se alle planlagte kurser

Pris og varighed

Varighed: 3 dage, 09:00-16:00
Pris: 7.800 kr. inkl. forplejning
Alle priser er excl. moms

Tilmeld i CAMPUS

Tilmeld (single sign-on)Tilmelding uden single sign-on

Målgruppe

Kurset er for dig, der har medarbejderansvar og står over for at skulle enten at skulle lede agile projekter og teams eller gennemføre en agil transformation.

Du er måske kontorchef, afdelingsleder, underdirektør eller lignende. Uanset ledelsesniveau ønsker du indsigt i og værktøjer til, hvordan du bedst understøtter og leder agile projekter og teams.

I samarbejde med Program for Ledelsesudvikling i Staten lancerer Statens Digitaliseringsakademi en ny masterclass for ledere om agilitet i en statslig virkelighed

Masterclassen opkvalificerer dig som agil leder og skaber en forståelse for, hvordan ledelsesdisciplinen ændrer sig, når man overgår til et agilt setup, men stadig arbejder med étårige budgetter og lovkrav, som vanskeliggør agile arbejdsprocesser. Særligt bliver du som leder klædt på til at kunne hjælpe dine projekter, teams og medarbejdere med at høste fordelene ved at arbejde agilt.

Udbytte

 • Forståelse for hvordan din lederrolle ændrer sig, når du skal lede agile projekter og medarbejdere i agile teams 
 • Indsigt i hvordan andre ledere succesfuldt har benyttet agilitet i en statslig kontekst gennem en række relevante cases fra undervisernes hverdag
 • Selvindsigt i hvordan dit mindset kan modarbejde eller hjælpe din organisation med at arbejde agilt
 • Værktøjer til at styre opgaveporteføljen i dit team, med henblik på øget produktivitet og gladere medarbejdere
 • Færdighederne til at etablere og lede en agil transformation i staten, og i hvordan typiske udfordringer håndteres.
 • Mulighed for at sparre med eksperter i en paneldebat hvor de deler deres erfaringer med at arbejde agilt i staten

Målgruppe

Kurset er for dig, der har medarbejderansvar og står over for at skulle enten at skulle lede agile projekter og teams eller gennemføre en agil transformation. Du er måske kontorchef, afdelingsleder, underdirektør eller lignende. Uanset ledelsesniveau ønsker du indsigt i og værktøjer til, hvordan du bedst understøtter og leder agile projekter og teams.

Interne kurser

I har også mulighed for at få tilpasset et internt kursus for op til 25 medarbejdere. Prisen varierer alt efter længden på kurset.

Læs mere om interne kurser

Første kursusdag

Velkommen og introduktion

 • Præsentation af undervisere og kursusformål. Afklaring af vidensniveau blandt deltagerne.

Agile principper, mindset og roadmap

 • Forståelse for det agile manifest, herunder de agile værdier og de agile principper.
 • Refleksion over, hvilke agile principper der er vigtige i deltagernes egne kontekster.
 • Klarlægning af ledernes organisationers agile modenhed via et roadmap for vejen mod organisatorisk agilitet.

Agile roller

 • Forståelse for de forskellige lederrollerne i et agilt setup på både portefølje-, program- og teamniveau og hvordan de hver især kan drive og eksekvere en agil transformation.
 • Dialog omkring hvordan de agile lederroller spiller ind i de traditionelle statslige rollebeskrivelser i staten.

Lederens rolle i et agilt setup

 • Forståelse for hvordan lederens rolle ændrer sig efter behov og nye ansvarsområder i et agilt setup.

Beslutninger i et agilt setup

 • Forståelse for hvordan beslutninger påvirker flow af arbejde.
 • Eksempel på kværktøj der kan understøtte dem i at sikre at beslutninger træffes det sted hvor viden er. Retrospective hvor der reflekteres over dagen.

Afrunding

 • De vigtigste læringspunkter fra dagen omdannes til en handlingsplan, som kan fungere som startskuddet på deltagernes agile rejse.

Tak for i dag

 • Eventuelt udestående spørgsmål besvares.
Anden kursusdag

Velkommen til dag 2

 • Opsamling på læring fra dag 1.
 • Gennemgang af tilpasninger på baggrund af retrospective fra dag 1.

Agil porteføljestyring

 • Forståelse for agil porteføljestyring som metode.
 • Dialog omkring deltagernes rolle med at sikre optimalt flow af arbejde igennem deres organisation.

Agil i en forvaltningskontekst

 • Deltagernes udfordringer sættes af underviserne i relation til konkrete udfordringer i en forvaltning.
 • Håndtering af leverandørstyring, kontrakter, ansættelser og indkøb.

Paneldebat: Agilitet i staten

 • Eksperter deler deres erfaringer med at anvende en agil tilgang i staten.
 • Skabe grundlag for videndeling og sparring på tværs af deltagerne, underviserne og panelet.

Netværksgruppe

 • Danne netværk på tværs af ledelsen i statens forskellige organisationer.
 • Skabe et rum for fremtidig vidensdeling og sparring lederne imellem.

Afrunding

 • Retrospective hvor der reflekteres over de to kursusdage.
 • Forankring af læring gennem en dialog omkring de udfyldte handlingsplaner.

Tak for i dag

 • Eventuelt udestående spørgsmål besvares.