Dataforvaltning i staten

Kommende kurser

29.10.2024 - 30.10.2024

Se alle planlagte kurser

Pris og varighed

Varighed: 1,5 dag
Pris: 4.900 kr. inkl. forplejning
Alle priser er excl. moms

Tilmeld i CAMPUS

Tilmeld (single sign-on)Tilmelding uden single sign-on

20% kollegarabat

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder en kollega-rabat på udvalgte kurser, som afholdes i 2024, herunder Digital forretningsudvikling i staten. Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset, så får I begge 20% rabat på deltagerprisen. Kollegarabatten tildeles parvis.

Arbejder du med at sikre kvaliteten af et konkret datasæt? Ønsker du at blive klogere på, hvordan du sikrer en god forvaltning og god brug af dine data?

Med kurset får du indsigt i, hvordan du kan sikre, at dine data skaber værdi i udviklingen og driften af den statslige forretning.

Kurset giver dig

  • Forståelse for, hvordan god dataforvaltning kan og bør designes i samarbejde med de relevante interessenter
  • Introduktion til fællesoffentlige værktøjer inden for området samt principper for god datapraksis
  • Styrket evnen til at samarbejde om og sikre bedre anvendelse af data ved at kunne spille konstruktivt ind i udviklingsprocesser, hvor data kan anvendes og skabe nye muligheder
  • Større forståelse for forskellige roller inden for dataforvaltning herunder principper for data governance
  • Kendskab til og forståelse for de basale data- og informationssikkerhedsbegreber og evnen til at relatere dem til egen dataforvaltning

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig, som er generalist eller fagspecialist, og som ønsker en grundlæggende introduktion til fællesoffentlige redskaber for dataforvaltning med fokus på datakvalitet.

Du har måske som en del af dine opgaver ansvar for data fx i et fagsystem, en database eller et regneark. Du er eller kunne være i dialog med kolleger, der ønsker at anvende de data, som du forvalter. Dine opgaver kan fx bestå i at sikre indhentning af data, vedligeholde data gennem oprydning og opdatering og gøre viden om data tilgængelig i overblik og beskrivelser (metadata), så andre kan bruge dine data.

Kursusprogram

Første kursusdag

Introduktion til dataforvaltning

Vi starter med at rammesætte behovet for dataforvaltning og deler erfaringer om værdien af god dataforvaltning gennem konkrete offentlige eksempler. Herefter introducerer vi til data managementbegreber, som data governance, datakvalitet, datas livscyklus, datatilgængelighed mm. Disciplinerne kobles til deltagernes egne opgaver.

Dataforvaltning og forretningsudvikling

Hvordan kan data indgå i forretningsudviklingen, og hvad fordrer det af dataforvaltningen, at gøre data tilgængelig for forretningen?

Hvilke etiske betragtninger bør man gøre sig, når data skal bruges til andet end det oprindelige formål? Deltagerne laver øvelser relateret til datakvalitet og metadata.

God dataforvaltningspraksis og fællesoffentlige værktøjer

God praksis inden for dataforvaltning handler primært om at beskrive data og gøre data tilgængeligt. De fællesoffentlige værktøjer der kan anvendes til dette introduceres, og der arbejdes med brugen af værktøjerne.

Modulet og dagen sluttes af med en drøftelse af dataforvaltningens relation til andre forvaltningsopgaver og roller i organisationer. Herunder sammenhængen mellem dataforvalter, sagsbehandler og kontorchef.

Anden kursusdag

God dataforvaltningspraksis og data- og informationssikkerhed

God praksis handler også om at beskytte data mod uheld og cyber- og informationssikkerhedstrusler. Alvoren af dette emne eksemplificeres ved konkrete cases.

Trusselstyper og nemme beskyttelsestiltag introduceres, og der arbejdes med risiko- og trusselsbilledet for de datacases, som kursisterne har taget med.

Værktøjer og metoder til egen dataforvaltning

Kursuslederen udleverer individuelle opgaver baseret på de fire foregående moduler og tilpasset deltagernes cases, som deltagerne arbejder med.

Som det sidste udarbejder deltagerne en skriftlig aftale med sig selv om mål for de kommende dage og måneder.