Statens it-projektmodel

Kommende kurser

20. sep 2024 21. nov 2024 29. nov 2024 (virtuelt)Se flere kursusdatoer

Pris og varighed

Varighed: 1 dag
Pris: 2.100 kr. inkl. forplejning
Alle priser er excl. moms

Tilmelding

Tilmeld (eksternt link)Tilmelding til virtuelt kursus

Læringsudbytte

Kursusprogrammets indhold har fokus på hovedindholdet i statens it-projekt- model, herunder de væsentligste skabeloner og vejledninger.

Indholdet bygger desuden på statens model for digitale kompetencer, hvor alle fire temaer berøres. Kursets indhold sikrer dermed, at deltagerne forstår konteksten for og indholdet i statens it-projektmodel og egen rolle i anvendelsen af modellen, samt at deltagerne opnår forudsætningerne for at anvende modellen i overensstemmelse med retningslinjerne for gennemførelse af it-projekter i staten.

Ønsker du at få styrket dine forudsætninger for at kunne anvende Statens it-projektmodel aktivt i statslige it-projekter?

Kurset giver dig en bred introduktion til Statens it-projektmodel, dens faser og facetter. Du får et solidt kendskab til modellen, indsigt i modellens funktion og anvendelse, samt et indblik i roller og ansvar.

Kurset giver dig

  • Forståelse for modellens baggrund, modellens funktion i det statslige it-projektlandskab samt fordelene ved at alle it-projekter benytter modellen.
  • Et solidt kendskab til modellen gennem en grundig indføring i modellens opbygning i faser, faseovergange samt mulighederne for agile udviklingsmetoder i modellen. Desuden forklares funktionen af hoveddokumenterne; Projektgrundlaget og business case grundlaget.
  • Indblik i hvilke roller og ansvar der er i modellen.
  • Forståelse for anvendelse, risikovurdering og statusrapportering til it-rådet, herunder anskueliggøres retningslinjerne og rammerne for gennemførelse af it-projekter, og risikovurderingsprocessen og samarbejdet med it-rådet gennemgås.
  • Viden om, hvordan du bedst kan komme i gang med at anvende modellen i it-projekter som projektleder, projektdeltager mv.

Hvem er kurset for?

Kurset er rettet mod dig, der allerede er fortrolig med projektmetoder, men har et behov for kendskab til Statens it-projektmodel. Du kan fx være projektleder, projektdeltager eller arbejde i støttefunktioner i en statslig myndighed.

Kursusprogram

Kursusprogrammets indhold foregår på en dag. Kursusformen veksler mellem grundig gennemgang af modellens opbygning og faser, gruppearbejde, konkrete og praktiske metoder til anvendelse af modellen i myndighedens it-projekter som projektleder, projekt- deltager eller andre medarbejdere, refleksion og drøftelse af udfordringer i egen praksis.

Modul 1

Begrundelse for statens it-projekt- model

Begrundelse for statens it-projekt- model og forståelse af dens berettigelse og funktion i det statslige it-projekt- landskab samt fordelene ved, at alle it-projekter benytter modellen.
Modul 2

Modellens opbygning

Solidt kendskab til modellen gennem grundig indføring i dens faser og overgange samt mulig- hederne for agile udviklingsmetoder i modellen. Indføring i hoveddokumenter (bl.a. projekt- og business case-grund- lagene).
Modul 3

Roller og ansvar

I dette modul får du indblik i Statens it-projektmodellens roller og ansvar.
Modul 3

Strukturen omkring modellen

Anskueliggørelse af retningslinjer og rammer for gennemførelse af statslige it-projekter. Applicering af modellen på gennemførelsen af både store og små it-projekter (over/under 10 mio. samt over 60 mio.), herunder risiko- vurderingsprocessen, It-rådets rolle i samarbejde med Digitaliseringsstyrel- sen samt Finansudvalget.
Modul 5

Forudsætninger for at komme godt i gang med modellen og it-projekterne

Konkrete og praktiske metoder til anvendelse modellen i myndighedens it-projekter som projektleder, projekt- deltager eller andre medarbejdere. Introduktion til modellens centrale vej- ledninger, procesguides og værktøjer. 
Modul 6

Afsluttende gruppedrøftelse

Hvordan kommer vi i gang i vores myndighed? Der dannes læringsgrupper, som efter kurset følger op på deltagernes egne udfordringer i egen praksis.