It-projektledelse i staten

Næste forløb

Opstart 28. oktober 2024 Se alle kursusdage nedenforSe flere kursusdatoer

Pris og varighed

Varighed: 6 (+1) dage
Pris: 8.100 kr. inkl. forplejning
Alle priser er excl. moms

Tilmelding

Tilmeld (eksternt link)

Forløb med opstart d. 28. oktober 2024

Forløbets 7 kursusdage afholdes på følgende dage:

 • Modul 1: 28.-29. oktober 2024
 • Modul 2: 11.-12. november 2024
 • Modul 3: 25.-26. november 2024
 • Modul 4: 5. december 2024 

Forløb med opstart d. 19. februar 2025

Forløbets 7 kursusdage afholdes på følgende dage:

 • Modul 1: 19.-20. februar 2025
 • Modul 2: 10.-11. marts 2025
 • Modul 3: 17.-18. marts 2025
 • Modul 4: 28. marts 2025

Du kan søge midler gennem Den Statslige Kompetencefond til kurset her:

Akademiker-fondspuljen

Uddannelsen klæder dig på til at styre og lede it-projekter sikkert gennem det fællesoffentlige it-landskab med den dertilhørende business case samt de omkringliggende rammebetingelser og sikkerhedskrav.

Du bliver klædt på til at kunne styre og lede et statsligt it-projekt i et politisk miljø. Du får kendskab til de væsentligste kriterier og krav, der er forbundet med at overdrage et projekt til drift, samt anvendelsen og implikationerne af løbende idriftsættelse vedr. agile forløb.

Herudover opnår du en helhed i forståelsen af rollen som it-projektleder og får dybdegående kendskab til økonomisk planlægning, forandringsledelse samt organisatorisk implementering og forankring.

Hvem er uddannelsen for?

Uddannelsen er for dig, som er projektleder og fortrolig med grundlæggende projektmetoder som fx projektplanlægning, projektstyring og risikoanalyse.

Det kan være erfaring fra kurser som fx Statens projektlederuddannelse, Generel Projektledelse eller gennem praktisk erfaring som projektleder.

Uddannelsen giver dig

 • Forståelse for og træning i at arbejde med Statens it-projektmodel, Statens business case model og agile metoder
 • En værktøjskasse, der giver mulighed for at styre projektøkonomi og flere typer af kontraktformer
 • Forståelse for rammebetingelserne i statslige it-projekter
 • Indføring i det fællesoffentlige it-landskab, sikkerhed og digital adfærd i staten

Kursusprogram

Modul 1

Introduktion til it-projektledelse

Definition af it-projekter. Indføring i, hvad it-projekter er, og hvordan de adskiller sig fra øvrige projekter.

Gevinstrealisering

Øvelse i, hvordan gevinstrealisering anvendes til at skabe sammenhæng mellem projektets strategiske målsætning, gevinster, leverancer/epics og user stories og til de enkelte detaljer i udviklingen.

Interessenthåndtering i it-projekter

Udvidet interessentanalyse med særligt fokus på tekniske interessenter og på samspillet mellem digitalisering og de forskellige aktører.

Agile modeller

Karakteristik af agile projektmodeller i statslig kontekst og relevante parametre at tage i betragt- ning ved valg af model, herunder valg af værktøjer i modellerne, for at sikre optimal projektstyring.

Statens it-projektmodel

Gennemgang af modellens proces og sammenhol- delse med deltagernes caseprojekter, så de forskellige milepæle gøres hånd- gribelige.

Processer og kravstilling

Kortlægning af forretningsprocesser, etablering af personas, epics og user stories til dokumentation af efterspørgsel og behov. Øvelse i sporing af efterspurgte gevinster gennem gevinstdiagrammet.

User story mapping

Indføring og Øvelse i minimumskravspecifikationer. Gennem arbejdet med user story mapping indøver kursusdeltagerne en systematisk måde at identificere minimumskrav som udgangspunkt for udviklingsprocesser.

Modul 2

Det fællesoffentlige it-landskab

Indføring i det fællesoffentlige it-landskab og dermed rammevilkårene for udvikling og vedligehold af it-systemer i en statslig kontekst, herunder den fællesoffentlige digitale arkitektur, GDPR og kravene til it-projektet samt arbejdet med grunddataprogrammet og datafordeleren.

Idriftsættelse

Fokus på kravene til it-projektledelse ift.idriftsættelse af projekter i staten, herunder ift. både arkitektur, drift og årshjul samt koblingen til Statens It. Arbejde med forskellige modeller for løbende idriftsættelse, fx DevOps.

Digital adfærd og sikkerhed

Indføring i roller og ansvar ift. sikkerhed i staten og i kravene til myndighedernes sikkerhedsarbejde, herunder ift. en risikobaseret tilgang med udgangspunkt i principperne fra ISO 27001.

Modul 3

Projektøkonomi og økonomistyring.

Opbygning af værktøjskasse, der giver deltagerne mulighed for at arbejde med mange typer af projekter og kontrakt- former, herunder ift. den daglige styring af økonomien. Undervisning i bl.a. burn down-metoder, estimate to complete og earned value-beregninger.

Rammebetingelser

Forståelse af rammebetingelser for it-projektledelse i politisk styrede organisationer, fx bevil- lingsregler. Gennemgang af sammen- hængen mellem projekters økonomiske rammer og statens it-projektmodels beslutningspunkter, herunder vedr. risikovurdering og aktstykker for store it-projekter.

Business cases i statens it-projektmodel

Analytisk nedbrydning af projektudgifter til leverancer eller relea- ses, scenarier for opgaveløsningen og dets påvirkning af projektets gevinster. Risikostyring/-afdækning med afsæt i statens it-projektmodel og med fokus på både kontekstuelle og tekniske risici. Derudover fokus på risikopuljen som en måde at øge robusthed.

Leverandørstyring

Indblik i standard- kontrakterne K01, K02 og K03 samt SKI's rammeaftaler og drøftelse af fordele og ulemper. Standardkontrak- terne sammenholdes med økonomi og størrelse samt EU's udbudsregler.

Kunde-leverandørsamarbejde

Rollespil og øvelser med afsæt i dilemmaer fra kursusdeltagernes egne projekter baseret på "kodeks for godt kunde- leverandørsamarbejde" og typiske problemstillinger i samarbejdet om it-projekter.

Forandringsledelse og implementering

Gennemgang af principper og metoder for projektimplementering, inkl. teori, dilemmaøvelser og rollespil. Diskussion af, hvordan forandring ved implementering af nye metoder (fx agil projektledelse eller DevOps) behandles på lige fod med øvrige forandringer i organisationen.

Agile metoder i praksis

Afprøvning af agile metoder på praksisnær case, hvor kursusdeltagerne applicerer læringen i et rollespil på en statslig case, inkl. simulering af samarbejde med leverandører, styregrupper og forskellige interessentgrupper.

Modul 4

Afsluttende udvidet praksiseksamen

Kursusprisen er inklusiv valgfri online eksamen (600 kr.) og praksiseksamen (2.000 kr.) på dag 7 af kurset. 

Ønsker du ingen eller kun én eksamen, kan du læse videre her.