Tilmelding til begivenheder i forbindelse med Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen afholder løbende forskellige begivenheder i forbindelse med Digital Post

Webinarer

Tilmeld dig kommende webinarer herunder. 

Der er i øjeblikket ikke nogen planlagte webinarer.

Der er i øjeblikket ikke nogen planlagte webinarer.

MeMo Forum begivenheder

Her kan du se og tilmelde dig aktuelle begivenheder for MeMo Forum.

Vi har i Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet et decentralt værktøj, der kan hjælpe jer som afsender af Digital Post med at få et indblik i jeres data. På dette MeMo Forum tog vi hul på helt frisk data og statistik på, hvordan landskabet ser ud nu efter legacy har været lukket i nogle måneder. Derudover gav vi en præsentation og en demonstration af værktøjet. 

 

Se optagelsen fra MeMo Forum

Tilmelding er lukket

MeMo Forum workshop om hjælpeunivers til MeMo


Når I som myndighed sender Digital Post, har I via MeMo-formatet en række muligheder for at gøre jeres breve mere brugervenlige og handlingsorienterede mod borgere og virksomheder. Det kan eksempelvis være ved at tilføje frister for tilbagemelding eller et direkte link til nemmere at betale en bøde. Vil du vide mere om MeMo-formatet, kan du læse videre her.

I Digitaliseringsstyrelsen oplever vi, at potentialet for MeMo-formatet ikke er udnyttet til fulde. Vi ønsker at blive klogere på, hvordan vi kan bedre understøtte jer i forhold til de udfordringer I oplever, samt at tydeliggøre mulighederne i formatet.

Vi har allerede lavet de indledende analyser, men ønsker nu at vise de første idéer til et hjælpeunivers, som har til formål at understøtte jeres udnyttelse af de potentialer, der er i MeMo når I sender digital post.

Derfor har vi inviteret til to workshops, hvor vi kan blive klogere på hvordan vi kan hjælpe myndigheder bedre. 

Om databehandling

Her kan du læse, hvordan dine data behandles, når du tilmelder dig et webinar via Livestorm.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er at kunne give dig adgang til webinarer på Livestorm, og med henblik på orientere dig om oplysninger tilknyttet til det tilmeldte webinar.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Personoplysningerne bliver behandlet med samtykke fra den registrerede i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Samtykke gives i forbindelse med tilmelding til webinaret.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Arbejdssted
  • Billeder af fysiske personer

Der behandles alene billeder af fysiske personer, hvis brugeren vælger at uploade et profilbillede til løsningen, eller hvis en bruger deltager som oplægsholder med deling af video.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Dine personoplysninger behandles af vores databehandler Livestorm, der har udviklet kommunikationsværktøjet til video, som benyttes til webinarer og af Digitaliseringsstyrelsens sagsbehandlere, der planlægger og afholder webinarer.

Opbevaring af disse personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer i udgangspunktet dine personoplysninger, så længe webinaret er tilgængeligt online. Medmindre andet er angivet, vil denne periode være ét år.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Retten til at trække samtykke tilbage 

Du kan altid trække din tilmelding til webinaret tilbage. Det kan du gøre ved at skrive en mail til . Hvis du gør det, så sletter vi dine personoplysninger.

Personoplysningerne vil blive endeligt slettet senest tre måneder efter din afmelding. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.