MeMo

MeMo er det meddelelsesformat, som benyttes til at sende og modtage Digital Post.

MeMo understøtter intelligent og automatiseret håndtering af selvbærende meddelelser, som ikke har afhængigheder til infrastrukturen. Modsat de gamle DP/DP2-formater er MeMo-meddelelser færdigpakket i det øjeblik, de sendes.

Denne uafhængighed til transportkanalen er blandt andet med til at fremtidssikre formatet i fremtidige udbud.

Organisationer har forskellige ønsker og behov i forhold til Digital Post. MeMo-meddelelser kan beriges med data om meddelelserne (metadata) og strukturerede data. Disse data understøtter en hurtigere og mere sikker håndtering af meddelelser, herunder indhold med data og adressering til korrekt sagsbehandler eller afdeling.

Spørgsmål og svar om MeMo

Frem til november 2023 skal alle myndigheder omlægge samtlige afsendersystemer fra DP/DP2-formaterne til MeMo. Efter denne overgangsperiode vil Digital Post ikke længere understøtte andre formater end MeMo.

Læs mere om overgangsperioden

Se liste over godkendte filformater i Digital Post nedenfor.

Begrænsningen af tilladte formater skyldes sikkerhedsmæssige hensyn, så der ikke kan sendes filer, der kan være farlige for modtageren. Derudover for at sikre understøttelsen i både nuværende og kommende visningsklienter, så forsendelser bliver vist korrekt til modtageren.

Gå til ’Tilladte filtyper i Digital Post’ på Digitalisér.dk

Det er muligt at angive en række metadata, herunder CPR-nummer, som skal videreføres, når der svares eller videresendes Digital Post.

De samme regler for udstilling af personfølsomme data gælder fortsat og altid. Afsendere skal derfor ikke sende personfølsomme data via sms eller udstille det på andre måder i forbindelse med advisering.

Der er udarbejdet beskrivelser af og vejledninger til MeMo-formatet. Ligesom der vil tages erfaring med fra det nuværende Initiativ 1.5 omkring dataopmærkning af digitale forsendelser.

Attention-oplysningerne kommer til at være en del af MeMo. Det vil være de samme data, selvom denne rent teknisk implementeres og udstilles lidt anderledes i MeMo. Dette betyder, at visningsklienter vil kunne indbygge udstilling af disse i deres brugergrænseflade.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til standardformuleringer, der kan medtages i myndigheders udbud af fx brevdannende systemer og afsender- og modtagersystemer.

Gå til vejledning om kravtekster til udbud

For at understøtte myndigheders og it-leverandørers arbejde er der udviklet et MeMo-lib, som skal gøre det nemmere at anvende MeMo-formatet. I kan også se introduktionsvideoer samt links til vores referenceimplementeringer.

Gå til referenceimplementeringer og MeMo-lib

Læs mere og find vejledninger

Læs mere om MeMo i ’Opgavepakke 2: Potentiale og opmærkning med MeMo’.

Gå til 'Opgavepakke 2: MeMo'

Find vejledninger, eksempler og ressourcer til implementering på digitalisér.dk.

Gå til materiale om MeMo på digitalisér.dk