Overgangsperiode

Læs mere om, hvad overgangsperioden for meddelelsesformater betyder for myndigheder eller it-leverandører.

Fra lanceringen af det nye Digital Post den 21. marts 2022 følger en overgangsperiode for integrationsmønstre og meddelelsesformater, som løber frem til november 2023.

Overgangsperioden betyder, at I ikke kan sende til e-Boks

Det offentliges aftale med e-Boks ophører, når det nye Digital Post lanceres den 21. marts 2022. I kan derfor ikke sende Digital Post med retsvirkning fra den 21. marts, medmindre I tilslutter jeres systemer til den nye Digital Post-løsning.

Overgangsperioden understøtter i stedet, at man i samarbejde med sin leverandør kan lave en gradvis omlægning af sine afsendersystemer fra DP/DP2-formaterne til MeMo.

I kan læse mere om opgaven og få hjælp til at udarbejde et roadmap frem mod november 2023 i opgavepakke 10.

Læs opgavepakke 10 om roadmap frem mod 2023

Sådan gør I

Som myndighed kan I på afsendersiden klare jer med en relativt lille ændring til en start via vores legacysnitflader, men uanset hvad skal jeres systemer være integreret til det nye Digital Post, og I skal sørge for at jeres modtagersystemer kan håndtere det nye MeMo-format.

Medmindre I som myndighed bygger jeres løsning selv, kan jeres leverandør hjælpe jer med at løse begge opgaver.