Kontaktstruktur

Alle offentlige myndigheder skal oprette og vedligeholde en kontaktstruktur i Digital Post.

Kontaktstrukturen er den adressebog, som borgere, virksomheder og andre myndigheder kan kontakte jer igennem. I har selv ansvaret for at opbygge og vedligeholde jeres kontaktstruktur i Digital Post.

Formålet med kontaktstrukturen er at definere forskellige kontaktpunkter, som posten lander i, når I bliver kontaktet af andre. For hvert punkt vælger I, om det skal være synligt for henholdsvis borgere, virksomheder og andre myndigheder. Der skal minimum være ét synligt kontaktpunkt, hvis I skal kunne kontaktes.

Hvert kontaktpunktet skal være tilknyttet et modtagersystem, som modtager beskeden. Modtagersystemet afleverer herefter beskeden til det fagsystem, I definerer.

5 råd til en god kontaktstruktur

  1. Sørg for, at ansvaret for jeres kontaktstruktur i Digital Post er entydigt placeret i et kontor
  2. Lav regelmæssige vurderinger af kontaktstrukturen
  3. Genvurder jeres kontaktstruktur efter organisationsændringer
  4. Opdater jeres kontaktstruktur, hvis I skifter navn
  5. Særligt for statslige myndigheder: Ved ressortomlægninger skal det modtagne ministerområde sørge for, at nye styrelser bliver etableret i kontaktstrukturen.

Få vejledning til kontaktstruktur

I kan få input og vejledning til at bygge og vedligeholde jeres kontaktstruktur i ’Opgavepakke 5: Kontaktstruktur’, 'Vejledning til Administrativ Adgang' og tilhørende vejledningsvideoer.

Gå til vejledninger om Digital Post

Gå til vejledningsvideoer om kontaktstruktur