Vejledningsvideoer til Digital Post

Her kan I som myndighed eller leverandør finde vejledningsvideoer til Administrativ Adgang og Rettighedsportalen.

Vejledningsvideoer til Administrativ Adgang

OBS: I flere af videoerne bruges betegnelsen 'brugeradministrator', som nu hedder en 'rettighedsadministrator' i Digital Post. Derudover bruges betegnelsen 'medarbejdersignatur', hvor det nu vil være dit MitID Erhverv, du skal benytte.

Vejledninger til tilslutning og redigering af afsender- og modtagersystemer i Administrativ Adgang.

OBS: Se videoen "Administration af systemer" angående valg af primærsystem.

Vejledning til dig som skal tilslutte et afsendersystem med REST PULL-protokol.

Vejledning til dig som skal tilslutte et afsendersystem med REST PUSH-protokol.

Vejledning til dig som skal tilslutte et afsendersystem med SFTP-protokol.

Vejledning til dig som skal tilslutte et modtagersystem med REST PULL-protokol.

Vejledning til dig som skal tilslutte et modtagersystem med REST PUSH- eller REST Publish/Subscribe-protokol.

Vejledning til dig som skal tilslutte et Standard leverandørsystem.

Vejledning til dig som skal administrere eller redigere systemer i Administrativ Adgang.

OBS. Det første modtagersystem man tilslutter vil automatisk blive tildelt rollen som primærsystem. Du skal derfor selv aktivt vælge din organisations primærsystem i systemoversigten, hvis du vil sikre dig i denne henseende. Se sektionen "Administrér Primærsystem" i denne video, hvis du vil vide hvordan.

Vejledninger til borgeres og virksomheders fritagelse, samt ophævelse/fornyelse af fritagelser i Administrativ Adgang.

Gå til de skrevne vejledninger ud i sagsbehandling i Digital Post, heriblandt fritagelse af borgere og virksomheder

Find de enkelte blanketter til fritagelse på kl.dk

Vejledning til dig som skal fritage en borger fra Digital Post.

Vejledning til dig som skal ophæve en borgers fritagelse fra Digital Post.

Vejledning til dig som skal fritage en virksomhed fra Digital Post.

Vejledning til dig som skal ophæve eller forny en virksomheds fritagelse fra Digital Post.

Vejledninger til oprettelse og redigering af kontaktstrukturen i Administrativ Adgang.

Vejledning til dig som skal oprette et kontaktpunkt.

Vejledning til dig som skal oprette en kontaktgruppe.

Vejledning til dig som skal redigere eller eksportere din kontaktstruktur.

Vejledninger i til- og frameldelse af borgere og virksomheders NemSMS i Administrativ Adgang.

Vejledning til dig som skal tilmelde en borger til NemSMS.

Vejledning til dig som skal framelde en borgers NemSMS.

Vejledning til dig som skal tilmelde en virksomhed til NemSMS.

Vejledning til dig som skal framelde en virksomheds NemSMS.

Vejledninger i brugen af hændelsesloggen i Administrativ Adgang.

Vejledning til dig som skal bruge loggen for meddelelser.

Vejledning til dig som skal bruge loggen for medarbejder- og systemhandlinger.

Vejledning til dig som skal bruge loggen for medarbejdersøgninger.

Vejledning til hvordan du opretter eller ophæver læseadgange i Digital Post.

Vejledning til dig som skal oprette eller ophæve læseadgange.

Vejledningsvideoer til Rettighedsportalen

Vejledning til dig som skal oprette og redigere brugere i Rettighedsportalen.