Afholdte webinarer om Digital Post

Her finder du tidligere afholdte webinarer og spørgetimer, der handler om overgangen fra den tidligere Digital Post-løsning til den nye, der blev lanceret i marts 2022.

Ønsker du i stedet at tilmelde dig et kommende webinar, skal du gå til siden for tilmelding til begivenheder i forbindelse med Digital Post.

Webinarer

Her kan du se vores informationswebinar for myndigheder.

Webinaret blev afholdt den 31. marts 2020 og centrerer sig om, hvad omstillingen til den nye løsning indebærer for myndigheder, og hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter implementeringen.

Webinaret er primært målrettet myndigheder. 

Her kan du se vores tekniske webinar om løsningen.

Webinaret blev afholdt den 11. marts 2020 og giver det første indblik i, hvordan den tekniske løsning kommer til at se ud. På webinaret præsenteres blandt andet version 0.1 af snitfladerne og af referenceimplementeringer på afsender- og modtagersystemer. Version 1.0 af snitfladerne vil ligge klar til august 2020.

Webinaret er primært målrettet it-leverandører og tekniske fagfolk i myndighederne.

Her kan du se vores webinar om at blive visningsklient.

Webinaret blev afholdt den 2. april 2020 og giver blandt andet en introduktion til, hvad det vil sige at være visningsklient, hvilke krav der skal opfyldes, og hvilke services der stilles til rådighed.

Webinaret er primært målrettet it-leverandører.

Læs mere om kommercielle visningsklienter

Dette webinar er todelt.

Den første del er en introduktion til den tekniske dokumentation for Næste generation Digital Post. Det er dels en beskrivelse af, hvilken dokumentation der er tilgængelig nu, hvor du finder den, og hvad der kommer senere. Denne del er både relevant for it-leverandører og for de myndigheder, som selv står for systemintegration til Digital Post.

Den anden del af webinaret er målrettet it-leverandører. Her introduceres den forestående kommunikationsindsats overfor de virksomheder, der henter digital post fra myndigheder ned i egne systemer. Vi opfordrer jer til at tage kontakt til jeres virksomhedskunder med afhentningssystemer, da de har en omstillingsopgave for fortsat at kunne hente posten fra myndigheder ned til deres systemer. Til det har vi udformet en folder, som I kan bruge til at understøtte jeres kommunikation med virksomhederne.

Se webinar via Livestorm

Hent teknisk dokumentation på digialisér.dk

Hent folder til virksomheder med afhentningssystem

Der blev holdt kick-off på det brede myndighedsforløb den 11. august. Her blev der blandt andet givet en introduktion til den overordnede implementeringsopgaven, og hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter implementeringsforløbet. Webinaret varer halvanden time.

Se webinar via Livestorm

Hent slides på digitalisér.dk

For at hjælpe jer godt i gang med opgavepakkerne afholder vi løbende webinarer om dem. I august afholdte vi webinar om opgavepakke 2-4, der handler om MeMo og potentialet ved at opmærke posten, samt om afsender- og modtagersystemer. Webinaret varer en time.

Se webinar via Livestorm

Hent slides på digitalisér.dk

For de myndigheder, som har brug for hjælp til at estimere omstillingsomkostninger til den nye Digital Post-løsning, er der er lavet et beregningsværktøj, som vi gennemgår på dette webinar.

Værktøjet er lavet i kontekst af kommunerne, men andre er også velkomne til at benytte det. I værktøjet indsættes egne nøgletal for fx antal modtager- og afsendersystemer, timepriser på medarbejdere med mere. På baggrund af de indtastede oplysninger udregner værktøjet omkostningsestimater på to forskellige omstillingsmodeller:

1.  med høj udnyttelse af funktioner i den nye løsning
2.  med lav udnyttelse af funktioner i den nye løsning

Se webinar via Livestorm

Hent rapporten 'Omkostningsestimering for kommunernes omstilling til Næste generation Digital Post'

Hent beregningsværktøjet

Dette webinar handler om opgavepakke 5 og 6, som berører kontaktstruktur, roller og rettigheder i den nye Digital Post-løsning.

Se webinar via Livestorm

Her kan du se vores informationswebinar for myndigheder.

Webinaret blev afholdt den 8. oktober 2020 og centrerer sig om MeMo og opmærkning i MeMo. Derudover er der erfaringsudveksling fra Digitaliseringsstyrelsen samt Aalborg Odense kommune.

 

Se webinar via Livestorm

Hent præsentation

Webinaret om NemSMS blev afholdt den 12. november 2020 kl. 14-15. 

I webinaret gav vi en kort introduktion til NemSMS som kommunikationskanal, og specificerede forskellen på NemSMS og sms-advisering. Derudover gennemgik vi, hvordan NemSMS fremadrettet skal udformes i MeMo-formatet, samt vendte brugen af NemSMS i overgangsperioden. 

Hent præsentation

Se webinar via Livestorm

Webinaret om afsendelse i DP/DP2-format blev afholdt den 7. december 2020 klokken 14-15.

Til dette webinar forklarede Digitaliseringsstyrelsen og Netcompany, hvad man overordnet skal være opmærksom på, hvis man som afsender ønsker at benytte DP/DP2-formaterne i overgangsperioden august 2021 - august 2023

Hent præsentation

Se webinar via Livestorm

Dette webinar handler om opgavepakke 7 og 8, som berører opsætning og tilslutning samt test af afsender- og modtagersystemer.

Se webinar via Livestorm

Se webinar via Livestorm

 Generelt om kontaktstrukturen

 1. Hvordan forholder man sig til at opsætte søgeord, når et kontaktpunkt indgår i flere grupper?
  Svar: Søgeord er tilknyttet selve kontaktpunktet, så hvis et kontaktpunkt dækker bredt, så skal flere søgeord tilføjes. Grupperingerne har derfor ikke noget med selve søgeordene at gøre.

 2. Kommer link til selvbetjeningsløsningen frem inden borgeren har sendt en henvendelse til myndigheden (hvis man har angivet link på sit kontaktpunkt)?
  Svar: Ja. Borgeren kan ikke forhindres i at sende en henvendelse, men der vil være en tydelig henvisning til en evt. selvbetjeningsløsning.

 3. Er der lavet en borger-/virksomhedsundersøgelse af hvilke søgeord der bliver søgt på?
  Svar: Nej.

 4. Skal man benytte et søgeord som er identisk med navnet for at søge på navn?
  Svar: Nej, søgning på kontaktpunkter søger både i søgeord og kontaktpunktets navn.

 5. Kan man søge på flere søgeord på samme tid?
  Svar: Ja, man kan ved at søge på flere søgeord indsnævre sin søgning

 6. Er søgeord case-sensitive?
  Svar: Nej

 7. Hvordan bruges KLE-numre?
  1. Der kan tilknyttes koder til et kontaktpunkt, blandt andet KLE, som kan fremsøges af afsendere (kontaktpunkter og deres koder udstilles i API’et). KLE kan også opmærkes i MeMo og har en specifik entitet til det i MeMo ContentData, som gør det muligt for en afsender at specificere en meddelelse yderligere.
  2. Hvis en borger eller virksomhed via en visningsklient sender meddelelser til et til et kontaktpunkt, som er opmærket med KLE eller FORM, vil beskeden blive beriget med den kode som det modtagende kontaktpunkter har, i memo ContentData. Denne ”automatiske” opmærkning i MeMo foretages ikke på systemafsendte MeMo’er (fx når en myndighed sender Digital Post), da MeMo er selvbærende (self-contained), samt at systemafsendere selv har mulighed for at opmærke med den information.

 8. Kan man gøre info-feltet obligatorisk at udfylde?
  Svar: Nej

 9. Hvor mange info-felter kan man angive?
  Svar: Op til 2

 10. Hvordan fungerer dybe links til et kontaktpunkt?
  Svar: Det kommer til at fungere ligesom det gør i dag. Der bliver genereret et link samt en QR-kode til kontaktpunktet, som man kan placere på egen hjemmeside eller andre relevante steder. Linket finder du i Administrativ Adgang, på det enkelte kontaktpunkt

 11. Vil der blive behov for mange tilbageløb, hvis man ikke har mulighed for at lægge en validering ned over et felt (i excel-arket)?
  Svar: Ved oprettelser af kontaktpunkter valideres felterne i Administrativ Adgang. I excel-arket er der også indsat begrænsninger til at hjælpe brugeren. Ved import valideres excel-arket før import, og kan ikke importeres hvis det indeholder fejl. Importvalideringen vil tydeliggøre hvilke rækker der giver fejl og hvorfor.

 12. Skal kontaktpunkter oprettes manuelt eller gennem excel-arket?
  Svar: Begge dele er muligt. Hvis man har få kontaktpunkter, er det mest praktisk at gøre det gennem administrativ adgang.  Hvis man har mange kontaktpunkter, kan det anbefales at benytte excel-arket, da det er designet til såkaldte massehandlinger eller ”bulk operationer

 13. Kan man fremsøge et kontaktpunkt, som ikke er synligt?
  Svar: Nej

 14. Kan et kontaktpunkt indgå i flere grupper?
  Svar: Ja

 15. Kan en kontaktgruppe også være et kontaktpunkt?
  Svar: Nej

 16. Vil kontaktpunkter blive optimeret i forhold til søgemaskiner som Google?
  Svar: Nej

 17. Hvor mange niveauer anbefales at man har når man bygger kontaktpunkter?
  Svar: Desto færre, desto bedre. For mange niveauer kan gøre strukturen for kompliceret for brugeren. Som eksempel ved vi, at ATP arbejder med maksimalt tre niveauer.

 18. Hvordan hænger kontaktstrukturen sammen med serviceplatformens kommende SF1606 snitflade, hvormed meddelelser kan dirigeres over i fagsystem?
  Svar: Afhænger af KOMBITs implementering, men forventeligt vil MeMo’erne blot dirigeres via SF1606 til det adresserede kontaktpunkt og tilknyttede fagsystem

 19. Kommer det til at være muligt at kunne se hvem man får data fra?
  Svar:  Hvis der menes, hvem der er afsender, så findes det i MeMo under ”sender” entiteten

 20. Mappes koder/KLE, som er angivet på et kontaktpunkt, med i MeMo, når myndigheder sender til myndigheder?
  Svar: Nej. Det skyldes, at MeMo er et selvbærende format, og at vi derfor ikke redigerer indholdet på nogen måde på rejsen mellem afsender og modtager. Afsenderen har dog selv mulighed for at angive en KLE eller FORM kode i selve MeMo’en inden afsendelse.

 21. Hvornår anvendes inputfelter?
  Svar: Når der ønskes noget relevant information fra brugeren, fx et CPR-nummer på barnet, eller nummerpladen på bilen, som henvendelsen drejer sig om. Det er op til myndigheden selv, om de vil anvende inputfelter eller ej.

 22. Hvad bruges lokationskode til?
  Svar: Kan bruges til at angive en EAN/GLN, eller SOR-kode, til et kontaktpunkt. Det kan afsender bruge til at fremsøge kontaktpunktet, og derudover tilknyttes det til de meddelelser, som I modtager via en visningsklient (fx en borger, der skriver til jer)


Excel-arket
:

 1. Er det sikkert at arbejde i excel-arket nu selvom importfunktionen ikke er klar?
  Svar: Ja, man kan godt påbegynde arbejdet. Evt. ændringer til arket vil ikke have en karakter, der gør, at arbejdet er spildt.

 2. Hvornår forventes importfunktionen at være klar?
  Svar: Først omkring sommerferien. Vi prioriterer udvikling af de snitflader, som jeres systemer skal integrere til

 3. Kan man manuelt oprette linjer i excel-arket som nedarver regler fra andre?
  Svar:  Excel-arket har 2000 rækker som maksimum. De kolonner der indeholder validering, har validering 2000 rækker ned. Administrerer man mere end 2000 kontaktpunkter, kan man dele det ud på flere excel-ark, og uploade dem særskilt.

 4. Hvordan skabes en sammenhæng mellem en gruppe og en undergruppe?
  Svar: På en gruppe kan der angives et ”Kontaktgruppe ID” i kolonnen for ”Parent ID”. Gruppen bliver således en undergruppe, til den gruppe hvis ID er angivet i Parent ID-kolonnen. Eksempelvis hvis gruppen ”Pas” har gruppe ”ID” som parent, ville gruppe ”Pas” være placeret i gruppe ”ID”, stien ville således være: ID/Pas

 5. Bliver tidligere data overskrevet når nyt excel-ark importeres?
  Svar: Når der importeres, sammenlignes de unikke ID’er for hvert kontaktpunkt og kontaktgruppe. Der hvor der er ændringer, vil de blive overskrevet.

 6. Hvad er formålet med at have flere excel-ark?
  Svar: Overblik. Et excel-ark kan indeholde op til 2000 kontaktpunkter og op til 2000 kontaktgrupper. Det kan hurtigt blive uoverskueligt, hvorfor vi anbefaler at lave en logisk opdeling


Mapping
:

 1. Hvordan kommer mapping til at foregå i praksis?
  Svar: Mapping af data: Er stadig under afklaring, men data fra kontaktpunkternes kode entitet vil blive mappet til memo:ContentData (FORM, KLE og AdditionalContentData) for beskeder sendt til myndighederne fra en visningsklient.

 2. Hvad er konsekvensen for borgeren/virksomheden, hvis en myndighed ikke har lavet en mapping?
  Svar: Ingen. Meddelelsen vil blive afleveret til myndigheden uanset hvad, og hvis der ikke er en korrekt mapning, så vil vi aflevere til myndighedens default modtagersystem.

 3. Hvor bliver henvendelsen sendt hen hvis mapping ikke er oprettet?
  Svar: Vi afleverer til default modtagersystem.

 4. Er det muligt at opdatere mapping i tilfælde af organisationsændringer?
  Svar: Ja, det kommer til at være muligt i Administrativ Adgang.

 

Spørgetimer

Vi afholder med jævne mellemrum spørgetimer om Digital Post. Det afholdes som webinar, hvor vi fra projektet vil lægge ud med at besvare nyligt indkomne spørgsmål i plenum. Der kan stilles spørgsmål undervejs i chatten, og til sidst åbner vi op for en åben Q&A, hvor I kan stille spørgsmål om løst og fast. Listen over spørgetimer opdateres løbende, og du kan melde dig på de spørgetimer, du vil deltage i, nedenfor. 

Spørgetimen er primært målrettet myndigheder, men virksomheder og leverandører er også velkomne med forbehold for, at der ikke kommer til at være tekniske ressourcer til at besvare tekniske spørgsmål om selve løsningen på spørgetimen.

Spørgetimen bliver optaget, så det er muligt at gense det eller se det på et andet tidspunkt. Du kan også dele linket med en kollega.

Spørgetimens hovedtemaer var:

 • Kontakthierarkiet i den nye løsning
 • Omlægning til MeMo-format
 • Brevskabeloner
 • Sikker mail

Kontakthierarkiet i den nye løsning 

Kontakthierarkiet bliver til kontaktpunkter, se opgavepakke 05.

Det er ikke helt identisk hvad der er i et kontakthierarki og kontaktpunkter.

Spørgsmål: Kontakthierarkiet bliver ændret til kontaktpunkter. Betyder dette at der kommer til at mangle nogen informationer fra i dag? Hvilke informationer er obligatoriske at tilføje?

I oktober kommer der et Excel ark som kan bruges til at udfylde en kontaktstruktur. Her er det også muligt at se hvilke informationer, der er obligatoriske at tilføje. Det er også muligt at gøre i administrativ adgang på brugergrænsefladen, men Excel arket er tænkt som en måde at kunne lave en masseimport, hvis man har meget at lave. Andet relevant materiale vil blive præsenteret i opgavepakke 05.

Spørgsmål: Kan vi migrere hele eller dele af nuværende kontakthierarki?

Ja. Vi laver en prøvemigrering i løbet af 2020, som man kan forholde sig til. Den kan eksporteres til excel, hvor man så vil kunne rette i den. Derudover laves en migrering til produktion ca. april 2021 – den kan man vælge blot at kigge igennem og verificere, eller alternativt kan man lave en helt ny kontaktstruktur – eksempelvis med afsæt i excel-arket til formålet.

Spørgsmål: Vil det fremgå hvilke informationer og felter som bliver synlige for borgeren i den kommende kontaktstruktur?

Ja. Vi gør det tydeligt i Administrativ Adgang og Excel arket, hvilke felter, der er synlige hvor.

Omlægning til MeMo-format

Spørgsmål: Hvis vi vælger ikke at omlægge et afsendersystem til MeMo, vil vi så kunne få tilbagesvar ind på en sag, hvis systemet også er modtagersystem?

Ja, men det kræver at man vedligeholder en mapning mellem det gamle kontakthierarki og den nye kontaktstruktur. Det er fordi man ikke kan angive et kontaktpunkt i de gamle formater, og du får dit svar i MeMo, som bruger kontaktpunkter. Læs mere om dette i opgavepakke 05. 

Brevskabeloner

Spørgsmål: Hvornår er det relevant at ændre i brevskabeloner?

Det er relevant, når man er i gang med MeMo. Der kan være behov for at ændre brevskabeloner, hvis man har behov for at få nye data med i forbindelse med opmærkning. Det er dog en dialog man skal have med sin leverandør. Læs mere om redesign af breve i opgavepakke 02.

Sikker mail

Spørgsmål: Hvad sker der med det post vi ellers modtager i e-Boks efter august 2021?

Hvis en virksomhed skriver til en myndighed via e-Boks i dag, kan det være digital post til myndigheden. Det kan dog også være almindelig post, som myndigheden modtager, da virksomheden bare bruger e-Boks til at kommunikere med sine kunder, herunder også myndigheder. Det vil nogle virksomheder også gøre efter august 2021. Der kan derfor være behov for, at man som myndighed opretholder en relation til e-Boks fremadrettet. Konkret betyder det, at hvis man har et modtagersystem sluttet til e-boks, så er det vigtigt, at man ikke uden videre fjerner den relation, hvis man fortsat gerne vil hente den almindelige post, man modtager i E-Boks. 

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 1. Værktøj til at estimere kommunernes omstillingsomkostninger
 2. Forholdet mellem Digitaliseringsstyrelsen, KOMBIT og Statens It
 3. Identificering af afsender- og modtagersystemer

Værktøj til at estimere kommunernes omstillingsomkostninger:

Værktøjet kan bruges af alle, men husk at det er lavet ud fra en kommunal vinkel. Man skal bruge estimeringsværktøjet 'to be', altså de systemer man har tænkt sig at omlægge. Hvis der imidlertid er tale om en større arkitektonisk omlægning, kan værktøjet være mindre retvisende.

Forholdet mellem Digitaliseringsstyrelsen, KOMBIT og Statens It:

Vi har et tæt samarbejde med både KOMBIT og Statens It, men leverandørerne informerer selv myndigheder om deres egne systemer.

Identificering af afsender- og modtagersystemer:

For at identificere afsender- og modtagersystemer, kan man bruge e-Boks administrationsportal. Vi anbefaler ydermere, at man identificerer de medarbejdere i organisationen, som sender digital post i dag, og hører dem hvilke systemer de bruger. Ofte kan dette dog være brevdannende systemer, som har et afsendersystem tilkoblet i baggrunden.

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Budgetter og regninger
 • Adgang til testmiljø
 • MeMo
 • Materiale ID
 • Roller i Administrativ Adgang
 • Afhentning af post

Se spørgetimen via Livestorm

 

 

Dagens hovedtemaer var:

 • Returdata
 • Dybe links
 • Fuldmagter
 • Netværksgrupper
 • Adgang til test-system 
 • Reference system

Returdata 

Mulighederne i NgDP for returdata er mange. Der er for eksempel mulighed for, at opmærke beskederne med sagsnumre der kan hjælpe til at automatisere journaliseringen og fordele returpost. Læse mere om dette i opgavepakken om MeMo

Dybe links

Dybe links bliver oprettet i Administrativ Adgang i forbindelse med at kontaktstrukturen oprettes. De dybe links bliver altså genereret af løsningen, det er derfor ikke muligt at lave sine egne links og uploade dem efterfølgende. 

Fuldmagter

Fuldmagter i Digital Post er alene en læseadgang. Det vil sige, at man ikke kan skrive på vegne af andre.

Netværksgrupper

Vi sætter jer i gruppe af ca. 10 offentlige afsendere og udarbejde materiale, som I kan tage udgangspunkt i.

Adgang til test-systemet

Der bliver åbner for op adgang til test-systemet for leverandørerne i slutningen af uge 43. Man får adgang til backenden samt Administrativ Adgang hvor man kan sætte kontaktstruktur op og teste. Der er ikke adgang til frontend. Myndighederne for adgang i løbet a november. Læs mere om test-systemet på digitaliser.dk Technical Integration NgDP v1.05 

Reference system i .Net og Java

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet referenceimplementeringer for modtagersystemer i Java (alle protokoller), og for REST i .Net. Resterende protokoller til .Net følger primo november. Der leveres også referenceimplementeringer af afsendersystemer i løbet af november og december måned, både for Java og .Net. Læs mere om reference systemer via Referenceimplementeringer og MeMo-lib

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var: 

 • Hvad er definition på post?
 • Valørdato
 • Adgang til testmiljø
 • Økonomi i løsningen
 • Virksomheder og NgDP
 • Testversion af visningsklienten
 • Excel-arket til kontaktpunkter
 • Formater i MeMo

Hvad er definition på post?

Der er to vinkler til at forklare hvad digital post er i dag:
1) meddelelser fra myndigheder, der sendes til borgere og virksomheder, som skal kun-ne se det i e-Boks/borger.dk eller Virk. 2) meddelelser, som sendes til andre myndigheder via Digital Post (dvs. e-Boks i dag). De ser ikke posten i e-Boks, men får den ind hos sig selv. Denne del kan straks være lidt sværere at afdække.

Hvad er en valørdato?

Valørdato bliver ofte brugt til masseudsendelser fra myndigheder. Med en valørdato kan man aflevere posten på forhånd, og så vælge, at posten skal leveres til modtageren på en specifik dato. Det er dog ikke muligt at vælge specifikt klokkeslæt for leveringen, da forsendelserne enten afvikles i kø, eller køres i perioder med lav belastning.

Adgang til testmiljø

Der er nu adgang til test-systemet for leverandører og myndigheder. I test-miljøet er der adgang til backenden og Administrativ Adgang. Der er dermed muligt at teste sine afsender- og modtagersystemer, og at se hvordan man sætter sin kontaktstruktur op. Hvis man opretter kontaktstruktur i test-miljøet, er det muligt at overføre strukturen til produktionsmiljø. Det er dog myndighedernes egen opgave at flytte den via en ek-sport/import funktion. 

Økonomi i løsningen

På nuværende tidspunkt betaler myndigheder til leverandører af afsendersystem og E-boks. Men den nye løsning frafalder betalingen til E-boks. Myndighederne finansierer NgDP gennem økonomiaftalerne med regeringen (kommuner og regioner) og finanslo-ven (statslige myndigheder), og betaler via reduktion i bloktilskuddet/rammen. Med andre ord får hver myndighed ikke en selvstændig regning for hvert brev, de sender. Denne nye flatrate vil træde i kræft fra go-live i august 2021. 

Virksomheder og NgDP

Som private virksomheder kan man selv bestemme, hvordan man kommunikerer med myndighederne. Der er ikke krav til, at private virksomheder henvender sig via Digital Post.Private virksomheder kan både have afsender- og modtagersystemer. Modtagersystemer anvendes til at hente post ud af løsningen, og hjem til sig selv, i stedet for at med-arbejderne skal læse den på Virk. Afsendersystemer anvendes til at sende digital dost til myndighederne, som et alternativ til at skrive meddelelser fra ”skriv til det offentlige”-funktionen i visningsklienter. Virksomheder kan ikke sende digital post til andre end myndighederne.

Forskel på myndighedspost og virksomhedspost

Med Digital Post kan myndigheder modtage to forskellige slags meddelelser:

 • Meddelelser fra henholdsvis borgere og virksomheder adresseret til myndigheden, fx spørgsmål vedrørende løntilskud og praktik eller affald og genbrugs-ordninger
 • Virksomhedsrelaterede meddelelser adresseret til myndighedens CVR-nr, fx en bilsynsindkaldelse eller oplysninger om en medarbejder.

Testversion af visningsklienten

Et par af piloterne har lige fået adgang til frontend på virk.dk. Vi har desværre ikke et konkret tidspunkt, på hvornår andre myndigheder kan få adgang til Virk.dk. Vi forventer at give adgang til borger.dk i slutningen af Q1 eller starten af Q2. 

Excel-arket til kontaktpunkter

Vi er på trapperne med et excel-ark, som man kan anvende til at importere sin kontakt-struktur til Digital Post-løsningen, i stedet for manuelt at oprette kontaktpunkter enkeltvist i administrativ adgang. 

Formater i MeMo

De fleste gængse formater understøtter vi i MeMo.

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var: 

 • Myndighedsforum 
 • NemSMS
 • Opdatering af Technical Integration (teknisk vejledning)
 • Konvertering af kontakthierarkiet
 • Kommunikation mellem myndigheder og leverandører
 • Forsinkelse på NemLog-in

Myndighedsforum 

Myndighedsforum er et forum, som har til formål at give myndigheder, der bruger Digital Post, et frirum til at udveksle erfaringer og debattere anliggender forbundet med implementering af Næste generation Digital Post.

NemSMS

NemSMS er en funktion, der giver myndighederne mulighed for at sende en besked til borgeren som en SMS i stedet for en digital post meddelelse. NemSMS skal således ses som en alternativ kommunikationskanal og en service for borgerne, men vil i mange tilfælde blive brugt som et supplement til digital post, fx som en påmindelse om en aftale. 

Webinaret om NemSMS blev afholdt den 12. november.

Gense webinarer om NemSMS via Livestorm. 

Opdatering af Technical Integration (teknisk vejledning)

Technical Integration opdateres ca. hver 14. dag. Den seneste opdatering indeholder blandt andet en opdateret guide til hvordan man komme på test miljøet (se afsnit 9). 

Link til Technical Integration v. 1.07

Konvertering af kontakthierarkiet

I den nye løsning bliver kontakthierarkiet kaldet kontraktstrukturen. Konverteringen sker over to omgange: først i testmiljøet inden det nye år og herefter i foråret til produktionsmiljøet. Det er muligt at rette i kontaktstrukturen efter konvertering, og vi har under alle omstændigheder brug for jeres validering af den konvertering, vi foretager. 
Derudover blev excel-arket til import/eksport af kontaktstruktur også drøftet. 

Kommunikation mellem myndigheder og leverandører. 

Det næste skridt i implementeringen af Næste generation Digital Post er opstart på dialogen mellem leverandører og myndigheder. Fra Digitaliseringsstyrelsens side har vi stor opmærksomhed på, at dialog og samspil mellem myndighederne og leverandørerne fungerer. 

Den dialog kommer blandt andet til at handle om myndighedernes ønsker til det nye MeMo-format, og hvad leverandørerne tilbyder på den front. Vi opfordrer derfor til at man ser eller genser webinaret om Memo, hvor to pilotmyndigheder delte erfaringer, for det få en dybere og mere konkret forståelse for myndighedernes praktiske opgave. 

NemLog-in 

NemLog-in er forsinket med ni måneder. Dette har dog ingen betydning for tidsplanen for Næste generation Digital post. 

Dagens hovedtemaer var: 

 • Medarbejder certifikater til testmiljøet 
 • Tilbagekaldelse af meddelelser i NgDP 
 • Fordele ved MeMo 
 • Kommunikationsmateriale 
 • Hændelsesloggen 
 • Visningsklienter 

Hvordan får jeg et medarbejder certifikater til testmiljøet?

Vi har opdateret vejledningen i Technical Integration NgDP afsnit 9 og derudover kommer der en video snarest som også forklare hvordan man få certifikater.

Tilgå den opdaterede vejledning på digsitaliser.dk

Kan man tilbagekalde meddelelser i NgDP?

I NgDP kan meddelelser tilbagekaldes såfremt valørdatoen ikke er indtruffet. Her skal meddelelsen tilbagekaldes på dens Message UUID. Det kan også gøres i Administrativ Adgang.

Hvad er fordelene ved MeMo på modtagersiden?

Man kan finde mere information om MeMo i opgavepakke 00 (Kommunikationspakke), 02 (MeMo) og 04 (Modtagersystemer). Opgavepakkerne kan tilgås via DIO eller på digst.dk
Fordelene på modtagersiden, vis man ser posten gennem en visningsklient, er at vigtig information kan trækkes ud og vises tydeligt til modtageren. Det kan fx være: tidsfrist, aftaler i kalenderen, indkaldelser osv.
Hvis et modtagersystemer anvendes til at hente digital post ned i en organisations egne systemer, kan MeMo bruges til at: Sortere posten på baggrund af metadata, automatisk journaliseres og skærme fagsystemer og journaliseringssystemer fra ændringer i Digital Post.

Kommer I til at lave kommunikation materiale som myndighederne kan få adgang til?

Digitaliseringsstyrelsen vil meget gerne dele kommunikationsmaterialer. Allerede nu har vi kommunikations materiale liggende i opgavepakke 0. Derudover kommer der kommunikation ud omkring uddannelse af medarbejdere NgDP i opgavepakke 9.

Hvad indeholde hændelsesloggen? 14.17

I hændelsesloggen kan I se jeres brug af løsningen. Det indebære: det post I har sendt, medarbejderes handlinger i administrativ adgang og statistik på hvor meget post der ender på forskellige kontaktpunkter. Hændelsesloggen er dermed en sammensmeltning af kommunikationslogen og sikkerhedsloggen i den nuværende løsning. Hændelsesloggen kan gå op til 5 år tilbage. Derudover vil det være muligt at generere rapporter via skabeloner eller integrere til hændelsesloggen og lave dem selv.

Visningsklient

Lige meget hvem der laver en visningsklient, vil de trække på kontaktstrukturen i NgDP. Dermed vil det altid være den nye kontaktstruktur man vil møde lige meget hvilken visningsklient man logger ind i.
Digital Post er kun til offentlig post - og dermed kommer bank, mv. ikke ind i Digital Post.
Men på bankens hjemmeside, kan man få vist post fra det offentlige (hvis banken bliver kommerciel visningsklient).

Findes der en oversigt over de afsender- og modtagersystemer som forventer at være klar august 2021?

Digitaliseringsstyrelsen holder løbende omkring 80 leverandøre om ændringer på løsningen. Der er mange af disse leverandøre der forventer at være klar til go-live, det er dog forskelligt på hvilket niveau det er klar.

Certifikat til NgDP

Videresendelse fra Virk.dk kan sættes op på to måder. Det foregår enten med et virksomhedscertifikat til en sikker postkasse (maksimalt 10 MB), eller via en URL til et afhentningssystem (her kan maksimalt sættes op til 99,5 MB).

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Produktionsmiljøet
 • Opgavepakke 7 (tilslutning) og 8 (test)
 • Netværksgrupper
 • Testmiljøet

Hvad er adressen til produktionsmiljøet?

Produktionsmiljøet er ikke tilgængeligt endnu, og vil først blive det ca. 3 måneder før go live. Indtil da skal I anvende testmiljøet (der er en replikation af produktionsmiljøet).

Hvornår bliver opgavepakke 7 (tilslutning) og 8 (test) tilgængelige?

Det har desværre været nødvendigt at skubbe opgavepakkerne til januar.

Er du interesseret i at blive tilknyttet en netværksgruppe?

Digitaliseringsstyrelsen vi gerne støtte op om, at myndigheder finder sammen i netværksgrupper, hvori man kan hjælpe hinanden med at komme godt i gang med omstillingen. Vi hjælper med gruppeinddeling, og udarbejdelse af materiale, som man kan tage udgangspunkt i til første møde. Derefter er det meningen, at netværksgrupperne kan fortsætte mere eller mindre selvstændigt.
Vi opretter også gerne netværksgrupper for myndigheder, som endnu ikke er så langt i omstillingsprocessen, men det kræver, at i melder jer til. Dette kan blandt andet gøres ved at skrive til .

Kan man som leverandør blive oprettet selvstændigt på testmiljøet?

Ja! Skriv endelig til for at blive oprettet.
Som leverandør kan du have din egen adgang. Så er du ikke afhængig af koordination med dine kunder, hvis du ikke er så langt i udviklingsprocessen, at du er klar til at teste med kunden. Leverandører bliver oprettet som om de var myndigheder på testmiljøet.
Følg vejledningen i afsnit 9 i vores Technical Integration

Fremhævede spørgsmål fra chatten:

Kan I uddybe minimumskrav i forhold til afsendelse via DP2 snitfladen i forhold til angivelse af kontaktpunkt, herunder hvad det betyder for om der er tale om virksomhedspost eller myndighedspost?
- Man kan ikke angive et kontaktpunkt i de eksisterende formater, så derfor kan man kun sende til CVR-nummer indtil man omlægger til MeMo. Vi forventer dog af alle afsendere, at man angiver et kontaktpunkt, hvis man har omlagt til MeMo, og skriver til en myndighed.

Certifikater - SKAL man have lavet et test-certifikat til testmiljøet, eller kan man bruge det man har?
- Ja! Ellers kan man ikke få adgang til testmiljøet

Skal der oprettes 1 certifikat eller et certifikat til hver testperson?
- Ja! Et certifikat til hver person. 

Se spørgetimen via Livestorm 

Dagens hovedtemaer var: 

 • Kontaktpunkter
 • Kommunikations indsatsen
 • Negative forretningskvitteringer
 • Nye borger app
 • Serveren for afsender/ modtagersystemer
 • Frozen Zone
 • Fælles certifikat

Kan man styre hvilke kontaktpunkter, der bliver udstillet for andre myndigheder?

I den nye løsning styrer myndighederne selv, om det enkelte kontaktpunkt skal udstilles til borgere, virksomheder, myndigheder eller en kombination af de tre.

Skal alle meddelelser have tilknyttet et kontaktpunkt? 

Ja, meddelelser sendt til andre myndigheder skal som udgangspunkt altid adresseres til et kontaktpunkt. Meddelelser der sendes til Borgere/virksomheder behøver ikke at have et returkontaktpunkt angivet i MeMo, men vi anbefaler det. Hvis man ikke ønsker svar, og meddelelsen ikke er mulig at besvare, så giver det selvfølgelig ikke mening.

Er der kommet nye konkrete planer for indsatsen i kommunikationssporet?

Digitaliseringsstyrelsen vil meget gerne dele kommunikationsmaterialer. Allerede nu har vi kommunikationsmateriale liggende i opgavepakke 0. Derudover kommer der kommunikation ud omkring uddannelse af medarbejdere i opgavepakke 9. I forbindelse med opgavepakke 9 vil vi også afholde et webinar. Derudover vil vi også gerne afholde et webinar om vores kampagner i det hele taget. Det er med i vores overvejelser at holde det sammen med MitID-projektet, men det er endnu ikke planlagt.

Hvordan håndtere I negative forretningskvitteringer?

Når man sender Digital Post, vil man modtage en teknisk kvittering som betyder at systemet har modtaget beskeden, derefter vil man modtage en forretningskvittering som bekræfter at beskeden er modtaget. Hvis vi modtager en fejlmelding vil vi forsøge at genaflevere 3 gange det 1. døgn, herefter 1 gang i døgnet i 7 dage. Derefter kontakter vi den angivne kontaktperson for systemet.

Hvad er planerne for den nye borger app?

Det bliver mere en Digital Post App’en end en borger.dk app, og den bliver lanceret i forbindelse med Go-live. Flere detaljer om app’en vil være en del af vores kommunikation om kampagnen.

Skal serveren (for vores afsender/ modtagersystemer) ligge i DK?

Det er ikke et krav fra Digitaliseringsstyrelsen. NgDP-løsningen opbevarer alt i Danmark, men hvor vi får det fra, er ikke noget, vi stiller krav til. Der er selvfølgelig GDPR, man skal være opmærksom på, men ellers skal/kan det være hvis jeres organisation/kundens organisation har særlige krav til, at deres meddelelser aldrig forlader DK.

Hvor længe vare Frozen Zone?

Frozen Zone eller Kode-frysning betyder at ingen kode-ændringer er tilladt. Vi stiller ikke krav til, at andre har frozen zone op til go live på NgDP, men snitfladerne på Digital Post-løsningen vil være uændrede fra minimum tre måneder før go live.

Er det muligt at håndtere NgDP via et fælles certifikat?

Som leverandør har man mulighed for at opsætte det, vi kalder et "standardsystem". Der laver I en opsætning af et system med jeres certifikat og oplysninger, og så har den enkelte anvender mulighed for at vælge dette standardsystem fra Administrativ Adgang uden selv at skulle uploade certifikater. Vi forventer at kunne give leverandører adgang til oprettelse af på testmiljøet om ca. en måned, hvor man vil kunne lave de første tests på sit eget standardsystem. Nærmere proces følger på digitalisér.dk og andre kanaler.

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var: 

 • Lanceringstidspunkt
 • Konverterede kontaktstruktur
 • Testdata
 • Mapningstabellen
 • Basis-funktionalitet i administrativ adgang

Nyt lanceringstidspunktet

Torsdag den 28. januar 2021 meldte Digitaliseringsstyrelsen ud, at lanceringstidspunktet for Næste generation Digital Post bliver rykket til november i år. Det sker for at sikre den bedste overgang til den nye løsning for både myndigheder, borgere og virksomheder.
Myndighederne får adgang til produktionsmiljø senest 3 måneder inden go-live. Ifølge den nye tidsplan vil det være ultimo august. Overgangsperioden til memo vil stadig være 2 år fra go-live, hvilket betyder at NgDP understøtter DP/DP2 frem til november 2023.

Hvornår har vi den konverterede kontaktstruktur?

Vi er på nuværende tidspunk i gang med at gennemføre konvertering af kontakthierarkier, så de kan ses som den nye kontaktstruktur i testmiljøet. Excel-arket til import og eksport af kontaktstruktur uploades snarest i v.0.9– find det i DIO eller på www.digst.dk/ngdp/opgavepakker. Konvertering af kontaktstruktur til produktionsmiljøet vil ske ca. 3 måneder før go-live, så ca. ultimo august.

Hvilken type testdata anvendes i testmiljøet?

Vi benytter testdata fra Fællesoffentligt Testmiljø bestående af fiktive testpersoner, testmedarbejdere og testvirksomheder. Testpersonerne og testmedarbejderne har personnumre, som ikke findes i CPR-registret. Derudover kan man selv oprette testpersoner og testvirksomheder i løsningens testportal.

Man kan finde mere information om testbrugere og testpostkasser i Technical Integration samt i opgavepakke 8, som ligger i DIO.

Hvor og hvordan skal vi foretage den konkrete mapning i mapningstabellen?

Mapningstabellen omhandler mapning mellem kontakthierarkiet i den nuværende løsning og kontaktpunkter i NgDP. Mapningen er især vigtig hvis man forsætter med at send i de eksisterende formater, og det foregår i Administrativ Adgang. Man kan finde mere information om dette i opgavepakke 5.

Hvornår forventes administrativ adgang at indeholde al basis-funktionalitet?

Der er på nuværende tidspunkt elementer i Administrativ Adgang, der fungerer som placeholders - fx hændelsesloggen. Hændelsesloggen er under udvikling og forventes at være tilgængelig i Administrativ Adgang (TEST) om to sprints. I næste udgave af Technical Integration vil der være en tidsplan for de enkelte services i løsningen, som også kan give en indikation af løsningens færdiggørelsesgrad.

Gense spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var: 

 • Konvertering af kontakthierarki
 • Myndighedspost
 • REST Pull
 • Størrelse på filer
 • Modtage-/afsendersystem

Hvornår begynder konverteringen af kontakthierarkiet?

I den nye løsning bliver kontakthierarkiet kaldet kontraktstrukturen. Konverteringen sker over to omgange: først i testmiljøet og senere til produktionsmiljøet. Konvertering er nu foretaget til testmiljøet, og der foretages ny konvertering til produktion ca. 3 måneder før go live. Du kan læse mere om dette i opgavepakke 5.
Vi opfordre til at man er kritisk om, hvordan man som myndighed er kontaktbar og om der er noget der kan forbedres. Vi har lavet et Excel-arket til import og eksport at kontaktstrukturer som er er tilgængeligt i v.0.8. Derudover kommer der et webinar om emnet i løbet af foråret.

Hvis jeg angiver myndighed som målgruppe for et kontaktpunkt, modtager jeg det så som CVR-post?

Meddelelser sendt til andre myndigheder skal som udgangspunkt altid adresseres til et kontaktpunkt. Post adresseret til et kontaktpunkt, vil blive afleveret til kontaktpunktet – dvs. ikke som CVR-post.
Meddelelser der sendes til Borgere/virksomheder behøver dog ikke at have et returkontaktpunkt angivet i MeMo, men vi anbefaler det. Hvis man ikke ønsker svar, og meddelelsen ikke er mulig at besvare, så giver det selvfølgelig ikke mening.

Er det rigtigt, at der kommer en ”ægte” REST Pull løsning til modtagelse?

Ja, det er korrekt. Vi supplerer de nuværende muligheder (push og publish/subscribe) med en mulighed for ”ægte” eller ”rent” pull. Det betyder, at man kan afhente post via REST uden at skulle udstille et endpoint mod NgDP-løsningen. Forventes på testmiljøet om ca. en måned

Er det tanken, at NgDP skal kunne håndtere større filer end 99,5mb?

Nej, som udgangspunk kommer Næste generation Digital Post ikke til at kunne håndtere filer større end 99,5mb. Vi ser os selv som brevpost – ikke pakkepost. Der er dog planer om, at vi udstiller et såkaldt e-Delivery access point, så NgDP kan fungere i sammenhæng med e-Delivery infrastrukturen, der netop er tiltænkt større forsendelser.

Hvorfor er det, at vi ikke bare uden videre kan bruge Outlook som modtage-/afsendersystem?

Som sagsbehandler ser vi normalt Digital Post løsningen gennem vores Outlook elleret lignede program. Men Outlook kan ikke i sig selv sende Digital Post. Det kræver en form for plug-in til Outlook at hente posten fra Digital Post, da man som modtager skal kvittere for, at posten er hentet. Det understøtter Outlook ikke ”out of the box”. En lignende logik gør sig gældende på afsender-siden. Der findes mange løsninger på markedet, der understøtter dette.
Man kan godt anvende Outlook eller lignende til at læse/skrive Digital Post meddelelser som sagsbehandler, men det skal hjælpes lidt på vej via et plug-in.

 

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Sender i DP1/DP2, men modtager i MeMo
 • Rettighedsstyring
 • Testbrugere og testpostkasser
 • Testidentiteter

Hvad sker der, hvis man sender i DP1/DP2, men modtager i MeMo?

Alle modtager i MeMo fra go live (30 november), men man har mulighed for at sende i eksisterende formater i en overgangsperiode på to år efter go live. Hvis man sender i eksisterende formater, så skal man være opmærksom på at vedligeholde mapning mellem gammelt kontakthierarki og ny kontaktstruktur. Man er desuden ret begrænset i forhold til hvilken opmærkning, der kan laves i de eksisterende formater. Du kan læse mere om dette i opgavepakke 5.

Kan jeg få jer til at sætte et par uddybende ord på hvad den nye rettighedsstyring betyder?

Indtil nu har I været vant til at håndtere brugerrettighedsstyring i Digital Post i e-Boks’ administrationsportal. Her kan man redigere i, hvilken medarbejdere der kan gøre hvad. I den nye løsning skal I håndtere det i en ny brugergrænseflade, hvor Digitaliseringsstyrelsen lige nu er ved at træffe de sidste beslutninger om flowet i den forbindelse. Digitaliseringsstyrelsen vil løbende komme med mere information og det er muligt at finde mere information om roller og rettigheder i opgavepakke 6.

Findes der nogle test cpr/cvr numre, som kan bruges i testen mod NgDP?

Vi benytter testdata fra Fællesoffentligt Testmiljø bestående af fiktive testpersoner, testmedarbejdere og testvirksomheder. Testpersonerne og testmedarbejderne har personnumre, som ikke findes i CPR-registret. Derudover kan man selv oprette testpersoner og testvirksomheder i løsningens testportal.
Man kan finde mere information om testbrugere og testpostkasser i Technical Integration samt i opgavepakke 8.

Hvordan opretter man testidentiteter i testmiljøet?

Testidentiteter er noget nyt på testmiljøet. De muliggør, at man som organisation kan nøjes med at oprette ét testmedarbejder-certifikat. Når først det er oprettet, så kan man oprette yderligere testbrugere direkte i vores testportal, så de kan logge ind med brugernavn og password. Se det nye afsnit 15 Technical Integration (v.1.13) for en guide til hvordan det fungerer.

 

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Undervisning
 • Virksomhedspost eller Myndighedspost
 • Konvertering til kontaktpunkter
 • Sender i DP1/DP2, men modtager i MeMo
 • Rettighedsstyring

Hvordan kommer undervisningen i den nye løsning til at foregå?

Opgavepakke 9 kommer til at omhandle intern uddannelse. Digitaliseringsstyrelsen udarbejder materiale til både forberedelse og undervisning, som I kan tage udgangspunkt i, når I skal planlægge jeres undervisningsforløb. Materialerne vil så vidt så muligt omfavne alle medarbejdere, der skal have viden om den nye løsning. Materialerne vil komme løbende, i takt med at løsningen bliver færdigudviklet. Opgavepakken forventes at være tilgængelig på DIO primo maj 2021

Hvordan kan modtager se om de modtager virksomhedspost eller myndighedspost?

Med Digital Post kan myndigheder modtage to forskellige slags meddelelser:

 • Meddelelser fra henholdsvis borgere og virksomheder adresseret til myndigheden, fx spørgsmål vedrørende løntilskud og praktik eller affald og genbrugs-ordninger
 • Virksomhedsrelaterede meddelelser adresseret til myndighedens CVR-nr, fx en bilsynsindkaldelse eller oplysninger om en medarbejder.

Myndigheder modtager i dag meget post via deres CVR nummer, som var tiltænkt dem som myndighed. I den nye løsning, er det muligt at opmærke posten, så modtageren har mulighed for at skelne mellem virksomheds- og myndighedspost. Dette er især relevant i masseforsendelser hvor det ikke er muligt at adressere et kontaktpunkt.

Hvad er kontaktpunkternes navn efter konverteringen?

Postkasseemnerne vil blive konverteret til et kontaktpunkt. Derfor bliver postkasseemnets titel til kontaktpunktets navn.

Hvad sker der, hvis man sender i DP/DP2, men modtager i MeMo?

Alt post myndigheder modtager gennem NgDP-løsningen, vil blive leveret i MeMo-formatet. Niveauet af opmærkning afhænger af, i hvilket omfang afsenderen har opmærket posten. Dvs. at uanset hvad og hvordan I selv sender post, så kan I i princippet modtage meddelelser, der kommer med fuld opmærkning. 

Kan jeg få jer til at sætte et par uddybende ord på, hvad den nye rettighedsstyring betyder?

Den nye rettighedsstyring betyder, at I skal tildele roller og rettigheder på en ny platform (Digital Post Rettighedsstyring). Jeres medarbejdere skal stadig have et medarbejdercertifikat, som I får i gennem NemID og på sigt MitID. Certifikatet kan ses som et pas, og rettighederne er de stempler du får i det, som siger, hvad du må. Hvis du ikke har et medarbejdercertifikat, kan du således heller ikke få tildelt rettigheder. Digitaliseringsstyrelsen informerer nærmere om, hvordan I i praksis tildeler roller og rettigheder før sommerferien. Det er muligt at finde mere information om roller og rettigheder i opgavepakke 6.

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Tilslutningsaftale til den nye løsning.
 • Tidsplan for udvikling og dokumentation af NgDP
 • Debatten om digital post på skæve tidspunkter
 • Frys periode for materiale ID
 • Test af brugerrettighedsstyring

Tilslutningsaftale til den nye løsning

Før man oprettes i produktionsmiljøet, så skal myndigheden gennemføre et tilslutningsflow. Det består af nogle brugervilkår, som en person med stillingsfuldmagt skal acceptere. Myndighederne får adgang til produktionsmiljøet og tilslutningsflowet senest 3 måneder før go live – ultimo August.

Det er myndighederne der skal acceptere brugervilkårene. Vilkårene kommer til at ligne dem der er der for den nuværende løsning, men er simplificeret. Der kommer ikke til at være nogen nye krav. Processen for dette står i opgavepakke 7.

Hvordan ser tidsplanen ud for udvikling og dokumentation af NgDP?

I finder et roadmap i integrationsvejledningen afsnit 2. Her kan i se status for snitfladerne og se hvornår de sidste elementer kommer ind i testmiljøet. Dokumentationen kommer i takt med at vi udvikler.

Hvad siger Digitaliseringsstyrelsen til dialogen om digital post og adviseringer på skæve tidspunkter?

Det er i udgangspunktet en politisk debat, hvor vi som styrelse ikke har en holdning. Faktuelt forholder det sig dog sådan, at man som borger i den eksisterende løsning har mulighed for at vælge, at man ikke vil modtage adviserings-SMS’er på skæve tidspunkter. Og i NgDP sender vi ikke SMS’er mellem kl. 18 og 08, så der behøver borgeren ikke længere vælge.

Som afsender har man mulighed for at anvende valørdato i forbindelse med afsendelse. Eksempelvis kan man vælge, at en meddelelse først skal afleveres til borgeren mandag, hvis en sagsbehandler sender den fem minutter i lukketid på en fredag.
Digitaliseringsstyrelsen lægger derfor på nuværende tidspunkt ikke op til at generelt at begrænse myndighedernes muligheder for at sende digital post, da der kan være forskellige situationer, hvor det er altafgørende, at der kan sendes post med det samme. Det er dog en igangværende politisk debat, og derfor kan der komme andre retningslinjer fremadrettet.

I hvilken periode vil der fryses materiale ID

Materiale ID er det, der benyttes, når myndigheder sender post i de eksisterende formater. Det er en form for skabelon, som man sætter på et brev. Materiale ID vil fastlåses kort tid før go live. Det præcise tidspunkt er ikke fastlagt. Efter frys datoen vil det ikke være muligt at oprette nye materialer. Det er kun muligt at anvende de materiale ID'er, der allerede er oprettet. Der vil være en overgangsperiode på 2 år efter go live, før alle skal bruge MeMo formatet.

Hvor skal man styre brugerrettigheder i NgDP, og hvor kan det jeg teste funktionerne?

I dag styrer myndighederne sine rettigheder på E-boks under deres administrationsportal. I NgDP skal det ske via en ny rettighedsstyringsportal for Digital Post.
Når i skal ind og teste roller og rettighedsstyring så skal i ind på vores testportal.

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Excel-arket kontaktstruktur
 • Vejledning til testmiljøet
 • Forskellen på virksomhedspost og myndighedspost
 • Mulige kontaktgrupper og punkter til virksomhedspost
 • Status på visningsklienter
 • Status på materiale for uddannelse
 • Forskellen på Log-administrator (meddelelser) og Log-administrator (søgninger)

Jeg har problemer med excel-arket ”kontaktstruktur”, hvad gør jeg?

Det første sted myndighederne kan kigge er i vejledningen i selve excel-arket. Derudover er der videoer på hjemmesiden og på DIO. Video 1 vil give en introduktion og oversigt. Video 2 vil beskrive oprettelse og redigering af kontaktgrupper. Den tredje video beskriver oprettelsen og redigering af kontaktpunkter. Der kommer en fjerde video, men den vil først blive lavet, når excel-arket kontaktstruktur er færdigt. Det vi mangler, er at implementere importmuligheden administrativ adgang.  I finder videoerne her under opgavepakke 5. 

Hvor finder jeg vejledning, hvis jeg har svært ved at komme på testmiljøet?

Der findes en guide til hvordan I skal tilgå testmiljøet i Tecnical Integration. Vejledningerne til testmiljøet findes i kapitel 14, 15, 16, 17. Derudover er der lavet en videoguide, som I finder i under opgavepakke 8, eller direkte på dette link.   

Hvad er forskellen på virksomhedspost og myndighedspost?

Virksomhedspost handler ikke om, hvorvidt det er en virksomhed eller myndighed, der har sendt det. Virksomhedspost er den post, som myndigheder modtager, i kraft af deres CVR-nummer. Det er muligt at afhente både myndighedspost og virksomhedspost i samme system (virksomhedspost afleveres i jeres default modtagersystem).

Er det kun tiltænkt, at man opretter kontaktgrupper og -punkter til myndighedspost?

Det er ikke muligt at lave en kontaktstruktur for den virksomhedspost, som myndighederne modtager, fordi de fortsat vil komme til at modtage den på deres CVR-nummer. Vi forstår godt ønsket om også at kunne optimere modtagelsen af virksomhedspost, men pointen med virksomhedspost er netop, at den bare sendes til CVR-nummeret. Det vil dog være relevant, at anvende nogle af de nye muligheder for metadata i MeMo til sortering - dermed også en opfordring til afsendere om at opmærke, så I giver modtagerne mulighed for sortering.

Hvad er status i forhold til de kommende visningsklienter?

Dialogen med de kommende kommercielle visningsklienter forløber positivt. Vi er i løbende dialog med både e-Boks og Netcompany, og forventer og håber på, at borgere og virksomheder vil kunne tilgå Digital Post via de to kommercielle visningsklienter, e-Boks og Mit.dk, til november. Vi giver løbende opdateringer på status i projektet i vores nyhedsbrev. I kan melde jer til nyhedsbrevet via vores hjemmeside.

Hvad er status i forhold til materiale til intern uddannelse i løsningen?

Vi laver en opgavepakke 9 der omhandler intern uddannelse i løsningen. Opgavepakken har netop været til gennemlæsning hos vores piloter og kommer i DIO den 5. maj 2021. Opgavepakken indeholder værktøjer til planlægning, gennemførelse og opfølgning af jeres uddannelsesforløb.  Det er ikke alle myndigheder, der skal bruge alle funktionerne i digital post, så det er ikke sikkert at alle myndighederne skal bruge alt materialet til denne opgavepakke. Det er op til de individuelle myndigheder at udvælge, det der er relevant for jer. Undervisningsmaterialet (blandt andet videoguides) kommer løbende, i takt med at løsningen bliver færdigudviklet. 

Hvad er forskellen på Log-administrator (meddelelser) og Log-administrator (søgninger)

En log-administrator (meddelelser) er personer, der kan fremsøge metadata for afsendte og modtagne meddelelser. Personen har mulighed for at fremsøge og se metadata for afsendte og modtagne meddelelser i hændelsesloggen, men ikke at se selve meddelelserne.

Log-administrator (søgninger) er en person, der kan fremsøge slutbrugere ved hjælp af personfølsomme oplysninger samt CPR-nummer.

Se spørgetimen via Livestorm 

Dagens hovedtemaer var:

 • Virksomhedspost og myndighedspost
 • Overgangsperiode
 • Informationer om nedbrud i testmiljøet

Virksomhedspost og myndighedspost

Virksomhedspost:
Det du modtager, fordi du som myndighed også har et CVR-nummer
(fx post om nye retningslinjer for affald i kommunen, post fra Skatteforvaltningen osv.)

Myndighedspost:
Det du modtager, fordi du er myndighed
(fx post fra borgere, eller post fra andre myndigheder i forhold til sagsbehandling)

Hvad er det vi skal hente ned i egne systemer?

Hvis du kun modtager virksomhedspost, så kan du i princippet godt vælge bare at læse den på Virk eller en anden visningsklient, i stedet for at have et modtagersystem

Hvis du har tilsluttet et modtagersystem til NgDP, så er det ikke muligt at lade virksomhedsposten ligge. Så henter du automatisk begge dele, og virksomhedsposten vil blive afleveret til jeres defaultsystem.

Hvad er det, der er en overgangsperiode på?

Der er kun en overgangsperiode på formater og integrationsmønstre. Overgangsperioden vil være på to år.  

Det offentliges aftale med e-Boks ophører i forbindelse med go-live, og vi lukker for snitfladerne. Der kan dermed ikke sendes Digital Post til e-Boks, når vi går i luften med den nye Digital Post-løsning.

Overgangsperioden er til for at myndighederne kan klare sig med en relativt lille ændring til en start, via vores legacysnitflader, men uanset hvad skal man integrere til den nye Digital Post-løsning. Det er ikke en mulighed at forsætte på den gamle løsning i to år.

Hvordan får jeg information om nedbrud på testmiljøet i NgDP?

I uge 18 havde vi et generelt nedbrud på vores testmiljø, hvor næsten alle anvendere blev afvist, når de forsøgte at kalde vores snitflader. Processen for nedbruddet fungerede ikke optimalt, og det er vi opmærksomme på skal optimeres.

Vores proces for denne type incidents er:

 •        Vi identificerer et generelt problem (fx ved at vi får flere af samme type fejl indrapporteret i servicedesk)
 •        Vi annoncerer problemet to steder: I indgangen til servicedesk samt på digitalisér.dk
 •        Leverandørforum: https://www.digitaliser.dk/group/3088626
 •        Vi opdaterer løbende status indtil problemet er løst

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Medarbejdercertifikat
 • Valørdato
 • Tilslutningsaftale
 • Leverandøraftaler
 • Visningsklienter

Kan jeg logge på test med mit almindelige medarbejdercertifikat?

Nej det er kun muligt at logge ind på testmiljøet med et testmedarbejdercertifikat.
Testmedarbejdercertifikatet er ikke det samme certifikat, som i plejer at bruge. For at anskaffe et testmedarbejdercertifikat, kan i følge integrationsvejledningens kapitel 17 (”Access to the administration portal on the test environment”) eller videoen på digst.dk/ngdp/opgavepakker under opgavepakke 8.


En myndighed behøver kun at anskaffe ét testmedarbejdercertifikat. Når et certifikat er oprettet, så kan I via testportalen oprette nye testbrugere, som logger ind med et brugernavn/password. Dette er beskrevet i afsnit 19 i integrationsvejledningen (”Test portal: create a test identity and login to administrative access”).

Integrationsvejledningen findes her. 

Er det muligt at opsætte en forsinkelse af leveringen af digital post til borgerne?

I NgDP kan digital post sendes med valørdato. Det betyder, at man som afsender kan angive en dato op til fem dage ud i fremtiden, hvor posten skal afleveres til modtageren. Det er ikke muligt at angive et specifikt tidspunkt for afleveringen.
Brugen af valørdato afhænger af myndighedens valg af afsendersystem. Hvis afsendersystemet ikke understøtter valørdato, så skal myndigheden i dialog med sin leverandør.
Det er allerede muligt i den nuværende løsning at framelde adviseringer i ydertidspunkter. I NgDP sender vi ikke adviserings-SMS'er om natten. Adviserings-SMS'er er ikke det samme som NemSMS'er.

Hvornår kan myndighederne underskrive en tilslutningsaftale?

For at komme på vores produktionsmiljø skal myndighederne gennemføre et kort tilslutningsflow, som inkluderer en underskrift og accept af brugsvilkår for løsningen.
Brugsvilkårene er en forsimplet udgave af de vilkår, i kender fra den eksisterende Digital Post-løsning
Vi åbner for tilslutningsflowet primo september, og fortæller jer mere om processen i august. Tilslutningsaftalen findes ingen steder endnu, hvis der er nogle myndigheder der har lyst til at se den, så kan i sende DIGST en mail.

Hvornår er deadline for at myndighederne skal have indgået en aftale med deres leverandører?

Fristen i DIO er overskredet nu, og derfor har alle myndigheder, som ikke har påbegyndt opgaverne vedrørende leverandøraftaler i DIO, har fået en mail, hvor vi spørger til status. Der er tale om opgave 3.4 og 4.4. For myndigheder der sender mindst digital post er det opgave 4 i light-materialet. I finder opgaverne her.

Der er ikke en skarp bagkant på opgaven, men den væsentligste forudsætning for at komme godt over på den nye løsning er, at man har en aftale med sin leverandør.

Hvad sker der med e-Boks efter go-live, og hvor bliver posten vist?

DIGST har en aftale med e-boks om, at offentlige myndigheder må sende digital post. Det er en aftale der bliver opsagt fra november 2021. Det vil sige, det er ikke muligt for myndigheder, at sende digital post til e-Boks efter Næste generation digital post går live. Alt post som myndighederne sender skal sendes til den nye løsning fra 30. november 2021.

DIGST kommer i fremtiden til at modtage alt posten i digital post løsningen dvs. backend. Posten vil derefter blive vist af visningsklienter som både er offentlige og kommercielle. De offentlige visningsklienter er borger.dk og virk. De kommercielle visningsklienter er ikke formelt godkendt endnu, men vi regner med, at det er e-Boks og mit.dk. Alt post fra offentlige myndigheder, både det der tidligere er blevet sendt/modtaget, og alt fremtidig post, vil blive vist i alle visningsklienterne.
Der kommer til at være en del informations materiale, om hvordan borger skal forholde sig til de nye ændringer med digital post. Informations materialet kommer til at indgå i opgavepakke 9, som handler om uddannelse.

Test i de forskellige visningsklienter

Snart får alle myndigheder adgang til de offentlige visningsklienterne, så det er muligt for myndighederne at teste. DIGST ved ikke, om det kommer til at være muligt at teste i e-boks og mit.dk's visningsklienter. Det er e-Boks og Netcompany der bestemmer det. Der er lagt krav til de kommercielle visningsklienter, at der skal være de samme visning af actions og memo handlinger med mere. Derfor behøver myndighederne ikke at teste på alle visningsklienterne.


Adgang til visningsklienter (Tilføjet efter webinaret): https://www.digitaliser.dk/news/6241474

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Produktionsmiljø
 • Roller og rettigheder
 • Serviceplatformen
 • Rettigheder
 • Økonomi

Hvad kan man, når man får adgang til produktionsmiljøet?

I får adgang til produktionsmiljøet 3 måneder før go-live.  For at få adgang til Administrativ Adgang i produktionsmiljøet, skal der gennemføres et tilslutningsflow. Derfra er det muligt at opsætte afsender-og modtagersystemer. I kan også opsætte kontaktstrukturer og tildele roller til medarbejdere. Myndighederne skal fortætte med at sende digital post til e-Boks, indtil frysperiodens start.

Der vil derefter være en periode på 3 måneder, hvor myndighederne kan sætte systemer op. Det vil typisk være i fællesskab med deres leverandør. Det inkluderer at sætte sine systemer op til adm. Adgang, og sætte ip-adresser op i egne miljøer, så der kan sendes og modtages NgDP i PROD. Hvis det er nødvendigt skal myndighederne også have adgang til en evt. ny version af software fra deres leverandør.

Lige før go-live den 30. november vil der være en kort frysperiode.  I den periode kan der ikke sendes eller modtages digital post. Snitfladerne på e-Boks lukker ved frysperiodens start, og der åbnes igen for afsendelse og modtagelse ved NgDP go live. Frysperioden er nødvendig fordi, vi skal sikre, at den post som ligger i borgernes postkasse, at den er med i den nye løsning. Det er også der, hvor myndigheder og leverandører kan ændre opsætning i egne firewalls, ip-adresser med mere. Det kan godt være en svær opgave, hvis der er flere forskellige systemer. DIGST vil gøre sit bedste for at gøre frysperioden så kort som muligt. Detaljer følger efter sommerferien i august.

Den 30. november er der go-live, og derefter skal myndighederne modtage og sende post via. den nye løsning.

Generelt om roller og rettigheder

Vi er ved at lave en opdatering på vores materiale i opgavepakke 06 – Roller og rettigheder, da vi får en del spørgsmål til indholdet i de forskellige roller lige nu.

Der vil muligvis være nogle opdateringer/opstramninger i forhold til nogle af rollerne, men vi vil informere om, hvad præcist der er opdateret, når vi lægger ny version ud. Information kommer via DIO.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg som kommune skal anvende serviceplatformen til nogle af mine systemer?

Denne information er specielt rettet mod kommuner, der kommer til at bruge serviceplatformen hos KOMBIT.

DIGST og KOMBIT laver en fælles udmelding, hvor vi beskriver sammenhængen mellem Serviceplatformens administrationsmodul og Administrativ adgang.

Rettigheder i NgDP

Ingen myndigheder får migreret deres rettigheder fra e-Boks. Alle myndigheder og deres medarbejdere skal oprettes på den nye rettighedsportal. Rettigheder for virksomheder og borger vil så vidt muligt blive konverteret ind i den nye løsning.

Økonomi – Overgang til NgDP

For at understøtte at myndighederne kan beregne omkostningerne til deres egen omstilling til NgDP, er der udarbejdet en rapport og et værktøj til omkostningsanalyse. Dette kan findes på digst.dk under opgavepakke 1. Der er også et webinar omhandlende brugen af dette værktøj.  I finder webinaret her. Omkostningerne vil afhænge af hvor stor en omstilling I har, og hvor stor en udnyttelse af MeMo-formatet i planlægger.  

Se spørgetimen via Livestorm

Tekniske spørgetimer

Til teknisk spørgetime kan du få svar på dine tekniske spørgsmål til Næste generation Digital Post. Denne spørgetime er relevant for it-faglige folk som myndighedernes leverandører eller it-ansvarlige, som står for den tekniske omlægning. Spørgetimen afholdes som webinar.

Du kan fx få svar på spørgsmål om, hvordan afsendersystemer eller modtagersystemer skal integreres til den nye løsning, eller hvordan man benytter forskellige snitflader.

Hver spørgetime har fokus på et bestemt emne, som repræsenteres ved tekniske eksperter indenfor emnet.

Da Næste generation Digital Post er en kompleks it-løsning, vil vi anbefale, at du sender dit spørgsmål til os på forhånd, så udviklerne kan nå at forberede et svar til dig. Du sender det til os på  ved at mærke emnefeltet ’Spørgsmål til teknisk spørgetime’.