Afholdte webinarer om Digital Post

Her finder du tidligere afholdte webinarer, der handler om overgangen fra den tidligere Digital Post-løsning til den nye, der blev lanceret i marts 2022.

Ønsker du at tilmelde dig et kommende webinar, skal du gå til siden for tilmelding til begivenheder i forbindelse med Digital Post.

Webinarer

Her kan du se vores informationswebinar for myndigheder.

Webinaret blev afholdt den 31. marts 2020 og centrerer sig om, hvad omstillingen til den nye løsning indebærer for myndigheder, og hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter implementeringen.

Webinaret er primært målrettet myndigheder. 

Her kan du se vores tekniske webinar om løsningen.

Webinaret blev afholdt den 11. marts 2020 og giver det første indblik i, hvordan den tekniske løsning kommer til at se ud. På webinaret præsenteres blandt andet version 0.1 af snitfladerne og af referenceimplementeringer på afsender- og modtagersystemer. Version 1.0 af snitfladerne vil ligge klar til august 2020.

Webinaret er primært målrettet it-leverandører og tekniske fagfolk i myndighederne.

Her kan du se vores webinar om at blive visningsklient.

Webinaret blev afholdt den 2. april 2020 og giver blandt andet en introduktion til, hvad det vil sige at være visningsklient, hvilke krav der skal opfyldes, og hvilke services der stilles til rådighed.

Webinaret er primært målrettet it-leverandører.

Læs mere om kommercielle visningsklienter

Dette webinar er todelt.

Den første del er en introduktion til den tekniske dokumentation for Næste generation Digital Post. Det er dels en beskrivelse af, hvilken dokumentation der er tilgængelig nu, hvor du finder den, og hvad der kommer senere. Denne del er både relevant for it-leverandører og for de myndigheder, som selv står for systemintegration til Digital Post.

Den anden del af webinaret er målrettet it-leverandører. Her introduceres den forestående kommunikationsindsats overfor de virksomheder, der henter digital post fra myndigheder ned i egne systemer. Vi opfordrer jer til at tage kontakt til jeres virksomhedskunder med afhentningssystemer, da de har en omstillingsopgave for fortsat at kunne hente posten fra myndigheder ned til deres systemer. Til det har vi udformet en folder, som I kan bruge til at understøtte jeres kommunikation med virksomhederne.

Se webinar via Livestorm

Der blev holdt kick-off på det brede myndighedsforløb den 11. august. Her blev der blandt andet givet en introduktion til den overordnede implementeringsopgaven, og hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter implementeringsforløbet. Webinaret varer halvanden time.

Se webinar via Livestorm

For at hjælpe jer godt i gang med opgavepakkerne afholder vi løbende webinarer om dem. I august afholdte vi webinar om opgavepakke 2-4, der handler om MeMo og potentialet ved at opmærke posten, samt om afsender- og modtagersystemer. Webinaret varer en time.

Se webinar via Livestorm

For de myndigheder, som har brug for hjælp til at estimere omstillingsomkostninger til den nye Digital Post-løsning, er der er lavet et beregningsværktøj, som vi gennemgår på dette webinar.

Værktøjet er lavet i kontekst af kommunerne, men andre er også velkomne til at benytte det. I værktøjet indsættes egne nøgletal for fx antal modtager- og afsendersystemer, timepriser på medarbejdere med mere. På baggrund af de indtastede oplysninger udregner værktøjet omkostningsestimater på to forskellige omstillingsmodeller:

1.  med høj udnyttelse af funktioner i den nye løsning
2.  med lav udnyttelse af funktioner i den nye løsning

Se webinar via Livestorm

Dette webinar handler om opgavepakke 5 og 6, som berører kontaktstruktur, roller og rettigheder i den nye Digital Post-løsning.

Se webinar via Livestorm

Her kan du se vores informationswebinar for myndigheder.

Webinaret blev afholdt den 8. oktober 2020 og centrerer sig om MeMo og opmærkning i MeMo. Derudover er der erfaringsudveksling fra Digitaliseringsstyrelsen samt Aalborg Odense kommune.

Se webinar via Livestorm

Webinaret om NemSMS blev afholdt den 12. november 2020 kl. 14-15. 

I webinaret gav vi en kort introduktion til NemSMS som kommunikationskanal, og specificerede forskellen på NemSMS og sms-advisering. Derudover gennemgik vi, hvordan NemSMS fremadrettet skal udformes i MeMo-formatet, samt vendte brugen af NemSMS i overgangsperioden. 

Se webinar via Livestorm

Webinaret om afsendelse i DP/DP2-format blev afholdt den 7. december 2020 klokken 14-15.

Til dette webinar forklarede Digitaliseringsstyrelsen og Netcompany, hvad man overordnet skal være opmærksom på, hvis man som afsender ønsker at benytte DP/DP2-formaterne i overgangsperioden august 2021 - august 2023

Se webinar via Livestorm

Dette webinar handler om opgavepakke 7 og 8, som berører opsætning og tilslutning samt test af afsender- og modtagersystemer.

Se webinar via Livestorm

Se webinar via Livestorm

 Generelt om kontaktstrukturen

 1. Hvordan forholder man sig til at opsætte søgeord, når et kontaktpunkt indgår i flere grupper?
  Svar: Søgeord er tilknyttet selve kontaktpunktet, så hvis et kontaktpunkt dækker bredt, så skal flere søgeord tilføjes. Grupperingerne har derfor ikke noget med selve søgeordene at gøre.

 2. Kommer link til selvbetjeningsløsningen frem inden borgeren har sendt en henvendelse til myndigheden (hvis man har angivet link på sit kontaktpunkt)?
  Svar: Ja. Borgeren kan ikke forhindres i at sende en henvendelse, men der vil være en tydelig henvisning til en evt. selvbetjeningsløsning.

 3. Er der lavet en borger-/virksomhedsundersøgelse af hvilke søgeord der bliver søgt på?
  Svar: Nej.

 4. Skal man benytte et søgeord som er identisk med navnet for at søge på navn?
  Svar: Nej, søgning på kontaktpunkter søger både i søgeord og kontaktpunktets navn.

 5. Kan man søge på flere søgeord på samme tid?
  Svar: Ja, man kan ved at søge på flere søgeord indsnævre sin søgning

 6. Er søgeord case-sensitive?
  Svar: Nej

 7. Hvordan bruges KLE-numre?
  1. Der kan tilknyttes koder til et kontaktpunkt, blandt andet KLE, som kan fremsøges af afsendere (kontaktpunkter og deres koder udstilles i API’et). KLE kan også opmærkes i MeMo og har en specifik entitet til det i MeMo ContentData, som gør det muligt for en afsender at specificere en meddelelse yderligere.
  2. Hvis en borger eller virksomhed via en visningsklient sender meddelelser til et til et kontaktpunkt, som er opmærket med KLE eller FORM, vil beskeden blive beriget med den kode som det modtagende kontaktpunkter har, i memo ContentData. Denne ”automatiske” opmærkning i MeMo foretages ikke på systemafsendte MeMo’er (fx når en myndighed sender Digital Post), da MeMo er selvbærende (self-contained), samt at systemafsendere selv har mulighed for at opmærke med den information.

 8. Kan man gøre info-feltet obligatorisk at udfylde?
  Svar: Nej

 9. Hvor mange info-felter kan man angive?
  Svar: Op til 2

 10. Hvordan fungerer dybe links til et kontaktpunkt?
  Svar: Det kommer til at fungere ligesom det gør i dag. Der bliver genereret et link samt en QR-kode til kontaktpunktet, som man kan placere på egen hjemmeside eller andre relevante steder. Linket finder du i Administrativ Adgang, på det enkelte kontaktpunkt

 11. Vil der blive behov for mange tilbageløb, hvis man ikke har mulighed for at lægge en validering ned over et felt (i excel-arket)?
  Svar: Ved oprettelser af kontaktpunkter valideres felterne i Administrativ Adgang. I excel-arket er der også indsat begrænsninger til at hjælpe brugeren. Ved import valideres excel-arket før import, og kan ikke importeres hvis det indeholder fejl. Importvalideringen vil tydeliggøre hvilke rækker der giver fejl og hvorfor.

 12. Skal kontaktpunkter oprettes manuelt eller gennem excel-arket?
  Svar: Begge dele er muligt. Hvis man har få kontaktpunkter, er det mest praktisk at gøre det gennem administrativ adgang.  Hvis man har mange kontaktpunkter, kan det anbefales at benytte excel-arket, da det er designet til såkaldte massehandlinger eller ”bulk operationer

 13. Kan man fremsøge et kontaktpunkt, som ikke er synligt?
  Svar: Nej

 14. Kan et kontaktpunkt indgå i flere grupper?
  Svar: Ja

 15. Kan en kontaktgruppe også være et kontaktpunkt?
  Svar: Nej

 16. Vil kontaktpunkter blive optimeret i forhold til søgemaskiner som Google?
  Svar: Nej

 17. Hvor mange niveauer anbefales at man har når man bygger kontaktpunkter?
  Svar: Desto færre, desto bedre. For mange niveauer kan gøre strukturen for kompliceret for brugeren. Som eksempel ved vi, at ATP arbejder med maksimalt tre niveauer.

 18. Hvordan hænger kontaktstrukturen sammen med serviceplatformens kommende SF1606 snitflade, hvormed meddelelser kan dirigeres over i fagsystem?
  Svar: Afhænger af KOMBITs implementering, men forventeligt vil MeMo’erne blot dirigeres via SF1606 til det adresserede kontaktpunkt og tilknyttede fagsystem

 19. Kommer det til at være muligt at kunne se hvem man får data fra?
  Svar:  Hvis der menes, hvem der er afsender, så findes det i MeMo under ”sender” entiteten

 20. Mappes koder/KLE, som er angivet på et kontaktpunkt, med i MeMo, når myndigheder sender til myndigheder?
  Svar: Nej. Det skyldes, at MeMo er et selvbærende format, og at vi derfor ikke redigerer indholdet på nogen måde på rejsen mellem afsender og modtager. Afsenderen har dog selv mulighed for at angive en KLE eller FORM kode i selve MeMo’en inden afsendelse.

 21. Hvornår anvendes inputfelter?
  Svar: Når der ønskes noget relevant information fra brugeren, fx et CPR-nummer på barnet, eller nummerpladen på bilen, som henvendelsen drejer sig om. Det er op til myndigheden selv, om de vil anvende inputfelter eller ej.

 22. Hvad bruges lokationskode til?
  Svar: Kan bruges til at angive en EAN/GLN, eller SOR-kode, til et kontaktpunkt. Det kan afsender bruge til at fremsøge kontaktpunktet, og derudover tilknyttes det til de meddelelser, som I modtager via en visningsklient (fx en borger, der skriver til jer)


Excel-arket
:

 1. Er det sikkert at arbejde i excel-arket nu selvom importfunktionen ikke er klar?
  Svar: Ja, man kan godt påbegynde arbejdet. Evt. ændringer til arket vil ikke have en karakter, der gør, at arbejdet er spildt.

 2. Hvornår forventes importfunktionen at være klar?
  Svar: Først omkring sommerferien. Vi prioriterer udvikling af de snitflader, som jeres systemer skal integrere til

 3. Kan man manuelt oprette linjer i excel-arket som nedarver regler fra andre?
  Svar:  Excel-arket har 2000 rækker som maksimum. De kolonner der indeholder validering, har validering 2000 rækker ned. Administrerer man mere end 2000 kontaktpunkter, kan man dele det ud på flere excel-ark, og uploade dem særskilt.

 4. Hvordan skabes en sammenhæng mellem en gruppe og en undergruppe?
  Svar: På en gruppe kan der angives et ”Kontaktgruppe ID” i kolonnen for ”Parent ID”. Gruppen bliver således en undergruppe, til den gruppe hvis ID er angivet i Parent ID-kolonnen. Eksempelvis hvis gruppen ”Pas” har gruppe ”ID” som parent, ville gruppe ”Pas” være placeret i gruppe ”ID”, stien ville således være: ID/Pas

 5. Bliver tidligere data overskrevet når nyt excel-ark importeres?
  Svar: Når der importeres, sammenlignes de unikke ID’er for hvert kontaktpunkt og kontaktgruppe. Der hvor der er ændringer, vil de blive overskrevet.

 6. Hvad er formålet med at have flere excel-ark?
  Svar: Overblik. Et excel-ark kan indeholde op til 2000 kontaktpunkter og op til 2000 kontaktgrupper. Det kan hurtigt blive uoverskueligt, hvorfor vi anbefaler at lave en logisk opdeling


Mapping
:

 1. Hvordan kommer mapping til at foregå i praksis?
  Svar: Mapping af data: Er stadig under afklaring, men data fra kontaktpunkternes kode entitet vil blive mappet til memo:ContentData (FORM, KLE og AdditionalContentData) for beskeder sendt til myndighederne fra en visningsklient.

 2. Hvad er konsekvensen for borgeren/virksomheden, hvis en myndighed ikke har lavet en mapping?
  Svar: Ingen. Meddelelsen vil blive afleveret til myndigheden uanset hvad, og hvis der ikke er en korrekt mapning, så vil vi aflevere til myndighedens default modtagersystem.

 3. Hvor bliver henvendelsen sendt hen hvis mapping ikke er oprettet?
  Svar: Vi afleverer til default modtagersystem.

 4. Er det muligt at opdatere mapping i tilfælde af organisationsændringer?
  Svar: Ja, det kommer til at være muligt i Administrativ Adgang.