Rettighedsstyring i Digital Post

Alle offentlige myndigheder skal administrere medarbejdere og eventuelle samarbejdspartners rettigheder til deres Digital Post i Rettighedsportalen.

Rettighedsportalen er et kerneelementet i Digital Post-løsningen, og er der hvor I som myndighed administrerer adgange og rettigheder til jeres Digital Post, Rettighedsportalen og Administrativ Adgang.

Det er jeres rettighedsadministrator, der kan administrere rettigheder for jeres medarbejdere og eventuelle samarbejdspartnere i Rettighedsportalen. Alle myndigheder skal som minimum have én rettighedsadministrator til Digital Post, men kan også have flere.

Kort om funktioner i Rettighedsportalen

I kan give medarbejdere adgang til jeres Digital Post. Medarbejderne kan tildeles forskellige rettigheder alt efter, hvilke funktioner de skal anvende i jeres Digital Post.

I kan læse mere om, hvordan I giver medarbejdere adgang til jeres Digital Post og hvilke rettigheder I kan tildele i vejledningen for Rettighedsportalen.

Gå til vejledningen for Rettighedsportalen

I kan i myndigheden have brug for, at en advokat, revisor eller anden samarbejdspartner har adgang til jeres Digital Post.

I kan læse mere om, hvordan I giver eksterne samarbejdspartnere læseadgang i vejledningen for Rettighedsportalen. 

Gå til vejledningen for Rettighedsportalen

I kan altid fjerne rettigheder eller adgange fra medarbejdere eller adgange fra eksterne parter i Rettighedsportalen. I kan læse hvordan i følgende vejledning.

Gå til vejledningen for Rettighedsportalen