Afsender- og modtagersystemer

For at kunne sende og modtage Digital Post fra borgere, virksomheder eller andre myndigheder skal I som myndighed have tilkoblet et afsendersystem og et modtagersystem.

Afsender- og modtagersystemer er kerneelementer i Digital Post-løsningen. For at kunne sende Digital Post til borgere, virksomheder eller andre myndigheder skal man som myndighed have tilkoblet et afsendersystem. På samme måde skal myndigheden som minimum have tilkoblet ét modtagersystem for at kunne modtage post.

På billedet kan det ses hvordan afsendersystemer sender posten ind til Digital Post-løsningen, men modtagersystemet bliver brugt til at modtage post til myndigheder

Åbn illustrationen i en større version

På illustrationen fremgår det, at offentlige myndigheder skal bruge et afsendersystem for at sende Digital Post til løsningen, ligesom at offentlige myndigheder skal bruge et modtagersystem for at kunne modtage Digital Post fra andre myndigheder, borgere og virksomheder.

Kort om afsender- og modtagersystemer

Afsendersystemer står for at sende Digital Post ind i løsningen, som derefter sørger for at sende posten videre til modtageren. Er modtageren en myndighed, vil der være et modtagersystem på den anden side, som skal sørge for at modtage posten i myndighedens interne systemer.

I kan læse mere om afsendersystemer i ’Opgavepakke 3: Afsendersystemer’.

Gå til vejledninger om Digital Post

Modtagersystemer står for at afhente Digital Post fra løsningen og sende den videre til myndighedens fagsystemer.

I kan læse mere om modtagersystemer i ’Opgavepakke 4: Modtagersystemer’.

Gå til vejledninger om Digital Post

Afsender- og modtagersystemer opsættes og administreres i Administrativ Adgang. I kan læse mere om, hvordan jeres systemforvalter gør i vejledningen til Administrativ Adgang.

Gå til Administrativ Adgang

Gå til vejledninger om Digital Post