Referenceimplementeringer og MeMo-lib

På denne side er vejledninger og henvisninger til referenceimplementeringer og MeMo-lib.

Referenceimplementeringer

Se introduktionsvideoer samt links til vores referenceimplementeringer.

Referencesystemer for afsender- og modtagersystemer i Java ligger i et repository i Bitbucket, som du får adgang til her.

Åben Bitbucket

Her kan du finde referenceimplementeringer af afsender- og modtagersystemer i .Net. Referenceimplementeringerne ligger i et repository på Bitbucket, som du får adgang til her.  

Åben Bitbucket

MeMo-lib

For at understøtte myndigheders og it-leverandørers arbejde er der udviklet et MeMo-lib, som skal gøre det nemmere at anvende det nye MeMo-format.

MeMo-lib er udviklet både i Java og .Net. Introduktionsvideoer og links til de relevante repositories står i nedenstående fold-ud-menuerne.

 MeMo-lib til Java ligger i et repository på Bitbucket, som du får adgang til her.

Åben Bitbucket

MeMo-lib til .Net ligger i et repository på Bitbucket, som du får adgang til her.

Åben Bitbucket