Fejl og målgrupper

På denne side kan du læse om de hyppigste fejl, der er fundet i de gennemførte monitoreringer foretaget i første monitoreringsrunde i 2023 samt hvilke målgrupper, fejlene påvirker.

I den bekendtgjorte standard, EN 301 549, findes en oversigt over funktionelle ydeevnebeskrivelser, som er de brugsscenarier, det pågældende websted eller mobilapplikation skal dække for at være tilgængeligt. Brugsscenarierne skal sikre, at følgende brugere kan anvende webstedet eller mobilapplikationen:

 • Brugere uden syn
 • Brugere med nedsat syn
 • Brugere uden farveopfattelse
 • Brugere uden hørelse
 • Brugere uden eller med nedsat taleevne
 • Brugere med nedsat bevægelighed eller styrke
 • Brugere med nedsat rækkevidde
 • Brugere med behov for at minimere udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed
 • Brugere med nedsat kognition

Læs mere om EN 301 549

Læs mere om sammenhængen mellem standarden og de funktionelle ydeevnebeskrivelser [engelsk]

Hyppigste fejl i forenklede monitoreringer af websteder

Blandt de 73 forenklede monitoreringer af websteder fejler følgende tre succeskriterier hyppigst:

 • Succeskriterium 4.1.2 ”Navn, rolle, værdi”, som har til formål at gøre det muligt at anvende hjælpemiddelteknologier, herunder skærmlæsersoftware
 • Succeskriterium 1.4.3 "Kontrast (minimum), som har til formål at sikre, at farvekontrasten er så høj, at forskellige elementer kan adskilles visuelt
 • Succeskriterium 2.4.4 ”Formål med links (i kontekst)”, som har til formål at gøre det muligt at aflæse formålet med et link fra linkteksten alene eller sammen med supplerende information, som kan bestemmes programmeringsmæssigt.

Disse fejl påvirker særligt brugere uden eller med nedsat syn. Dertil kan fejlene påvirke brugere med nedsat bevægelighed i specifikke situationer. De forenklede monitoreringsresultater peger derfor på, at brugere med disse funktionsnedsættelser vil være påvirket af de tilgængelighedsfejl, som findes på de monitorerede websteder.

Tabellen angiver andelen af fejl for de hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af de testede websteder:

SucceskriteriumAndel
4.1.2 Navn, rolle, værdi  41 pct.
1.4.3 Kontrast (minimum) 37 pct.
2.4.4 Formål med links (i kontekst) 27 pct.
4.1.1 Parsing 19 pct.
1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold 16 pct.

 

Hyppigste fejl i dybdegående monitoreringer af websteder

Blandt de otte dybdegående monitoreringer af websteder fejler de følgende tre succeskriterier hyppigst:

 • Succeskriterium 1.3.1 ”Informationer og relationer”, som har til formål at sikre at eksempelvis overskrifter er kodet korrekt og kan læses af en skærmlæser
 • Succeskriterium 4.1.2 ”Navn, rolle, værdi”, som har til formål at gøre det muligt at anvende hjælpemiddelteknologier, herunder skærmlæsersoftware
 • Succeskriterium 1.4.11 "Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold, som har til formål at sikre, at farvekontrasten på grafiske objekter og brugergrænseflader kan adskilles visuelt.

Disse fejl påvirker særligt brugere uden eller med nedsat syn, brugere uden eller med begrænset hørelse samt brugere uden farveopfattelse. Dertil kan fejlene påvirke brugere med nedsat bevægelighed i specifikke situationer. De dybdegående monitoreringsresultater peger derfor på, at brugere med disse funktionsnedsættelser vil være påvirket af de tilgængelighedsfejl, som findes på de monitorerede websteder.

Tabellen angiver andelen af fejl for de hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af de testede websteder:

SucceskriteriumAndel
4.2.1 Navn, rolle, værdi 99 pct.
1.3.1 Informationer og relationer  94 pct.
1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold 90 pct.
1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold 86 pct.
2.4.3 Fokusrækkefølge 85 pct.

 

Hyppigste fejl i dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer

Blandt de fire dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer, fejler de følgende tre succeskriterier hyppigst: 

 • Succeskriterium 1.3.1 ”Informationer og relationer”, som har til formål at sikre at eksempelvis overskrifter er kodet korrekt og kan læses af en skærmlæser
 • Succeskriterium 1.3.4 "Retning", som har til formål at sikre, at indhold ikke begrænser sin visning til en enkelt skærmretning, såsom lodret eller vandret
 • Succeskriterium 1.4.11 "Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold", som har til formål at sikre, at farvekontrasten på grafiske objekter og brugergrænseflader kan adskilles visuelt.

De tre hyppigst forekommende fejl for mobilapplikationer påvirker især brugere med begrænset bevægelighed og styrke samt brugere uden eller med nedsat syn.

Digitaliseringsstyrelsen tester de monitorerede mobilapplikationer enten på iOS eller Android. I første monitoreringsperiode i 2023 er to mobilapplikationer testet på iOS og to mobilapplikationer testet på Android.

Tabellen angiver andelen af fejl for de hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af alle de testede skærmbilleder:

SucceskriteriumAndel
1.3.1 Informationer og relationer 52 pct.
1.3.4 Retning 50 pct.
1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold 50 pct.
2.1.1 Tastatur 47 pct.
2.4.7 Synligt fokus 45 pct.