Fejl og målgrupper

På denne side kan du læse om de hyppigste fejl, der er fundet i de gennemførte monitoreringer foretaget i 2023 samt hvilke målgrupper, fejlene påvirker.

I den bekendtgjorte standard, EN 301 549, findes en oversigt over funktionelle ydeevnebeskrivelser, som er de brugsscenarier, det pågældende websted eller mobilapplikation skal dække for at være tilgængeligt. Brugsscenarierne skal sikre, at følgende brugere kan anvende webstedet eller mobilapplikationen:

  • Brugere uden syn
  • Brugere med nedsat syn
  • Brugere uden farveopfattelse
  • Brugere uden hørelse
  • Brugere uden eller med nedsat taleevne
  • Brugere med nedsat bevægelighed eller styrke
  • Brugere med nedsat rækkevidde
  • Brugere med behov for at minimere udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed
  • Brugere med nedsat kognition

Læs mere om EN 301 549

Læs mere om sammenhængen mellem standarden og de funktionelle ydeevnebeskrivelser [engelsk]

Hyppigste fejl i forenklede monitoreringer af websteder

Blandt de 233 forenklede monitoreringer af websteder fejler følgende fem succeskriterier hyppigst:

Tabellen angiver andelen af fejl for de hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af de testede websteder:

SucceskriteriumAndel
4.1.2 Navn, rolle, værdi   36 pct.
1.4.3 Kontrast (minimum)  34 pct.
2.4.4 Formål med links (i kontekst)  22 pct.
4.1.1 Parsing  18 pct.
1.4.4 Ændring af tekststørrelse  11 pct.

Disse fejl påvirker særligt brugere uden eller med nedsat syn. Dertil kan fejlene påvirke brugere med nedsat bevægelighed i specifikke situationer. De forenklede monitoreringsresultater peger derfor på, at brugere med disse funktionsnedsættelser vil være påvirket af de tilgængelighedsfejl, som findes på de monitorerede websteder.

Hyppigste fejl i dybdegående monitoreringer af websteder

Blandt de 23 dybdegående monitoreringer af websteder fejler de følgende fem succeskriterier hyppigst:

Tabellen angiver andelen af fejl for de hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af de testede websteder:

SucceskriteriumAndel
4.1.2 Navn, rolle, værdi  98 pct.
1.3.1 Informationer og relationer  97 pct.
2.4.3 Fokusrækkefølge  87 pct.
1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold  79 pct.
2.1.1 Tastatur  71 pct.

Disse fejl påvirker særligt brugere uden eller med nedsat syn samt brugere uden eller med begrænset hørelse. Dertil kan fejlene påvirke brugere med nedsat bevægelighed i specifikke situationer. De dybdegående monitoreringsresultater peger derfor på, at brugere med disse funktionsnedsættelser vil være påvirket af de tilgængelighedsfejl, som findes på de monitorerede websteder.

Hyppigste fejl i dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer

Blandt de 12 dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer, fejler de følgende seks succeskriterier hyppigst. 

Tabellen angiver andelen af fejl for de hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af alle de testede skærmbilleder:

Succeskriterium Andel
1.3.1 Informationer og relationer 81 pct.
1.3.4 Retning 58 pct.
1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold 57 pct.
4.1.2 Navn, rolle, værdi 54 pct.
1.4.4 Ændring af tekststørrelse  45 pct.
2.1.1 Tastatur 45 pct.

Disse fejl for mobilapplikationer påvirker især brugere med begrænset bevægelighed og styrke samt brugere uden eller med nedsat syn.

Digitaliseringsstyrelsen tester de monitorerede mobilapplikationer enten på iOS eller Android. I 2023 er syv mobilapplikationer testet på iOS og fem mobilapplikationer testet på Android.