Score og overholdelsesstatus

På denne side kan du få overblik over, hvordan de monitorerede websteder og mobilapplikationer fordeler sig på overholdelsesstatus.

På baggrund af monitoreringen bliver hvert websted eller mobilapplikation tildelt en monitoreringsscore på mellem 0-500 point. Pointscoren skal betragtes som en indikation af tilgængeligheden på det pågældende websted eller mobilapplikation.

Webstederne bliver inddelt i følgende kategorier på baggrund af scoren:

  • Webstedet overholder standarden fuldt ud [476-500 point]
  • Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav) [376-475 point]
  • Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav) [0-375 point]

Læs mere om metrikken og monitoreringsscoren

Overholdelsesstatus

Nedenstående tabel viser den samlede overholdelsesstatus for forenklede og dybdegående monitoreringer i 2023

Samlet overholdelsesstatus for forenklede og dybdegående monitoreringer i 2023 (pct.).
OverholdelsesstatusFordeling (forenklede)Fordeling (dybdegående web)Fordeling (apps)
Overholder fuldt ud  35 pct. 0 pct. 17 pct.
Overholder delvist  54 pct. 87 pct. 75 pct.
Overholder ikke  11 pct. 13 pct. 8 pct.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der endnu ingen af de dybdegående monitorerede websteder, som placerer sig i kategorien ”overholder standarden fuldt ud”. Det kan tilskrives, at Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med diverse interessenter målretter de risikobaserede tilsyn efter de websteder og apps, som har de største tilgængelighedsudfordringer.

Det fremgår under fordeling af apps at 17 pct., hvilket svarer til to af de monitorerede mobilapplikationer overholder standarden fuldt ud, 75 pct., hvilket svarer til ni mobilapplikationer, overholder standarden delvist. Mens 8 pct., hvilket svarer til én af de monitorerede mobilapplikationer ikke overholder standarden.

I nedenstående tabel ”Score for websteder og mobilapplikationer” ses den samlede score for de moniterede websteder og mobilapplikationer, som er gennemført ved en dybdegående monitorering i hele monitoreringsperioden i 2023.

Score for websteder (forenklede og dybdegående) og mobilapplikationer
OverholdelsesstatusWebsted / mobilapplikationScore
Overholder fuldt ud Patienthåndbogen (app) 484
  Viden om demens (app) 477
 Overholder delvist Nota Bibliotek 2.0 (app) 470
  Vejle.dk 462
  Erhvervsfremmebestyrelsen.dk 457
  Stpk.dk 455
  Ejerskifte (app) 448
  Odsherred.dk 445
  Fmn.dk 444
  Hvidovre.dk 444
  Retspsykiatriskklinik.dk 443
  Oem.dk 438
  Biblioteket 437
  Favrskov.dk 437
  Brs.dk 433
  Rejsekort.dk 430
  Midttrafik (app) 429
  Rejseklar (app) 429
  DSB (app) 427
  DMI Vejr (app) 427
  Oi.dk 426
  Rejsebillet (app) 425
  Ft.dk 422
  Nabohjælp (app) 417
  Tinglysning.dk 402
  Abtm.dk 396
  Frederikshavn.dk 392
  Skivegym.dk 388
  Aarhusstift.dk 386
  Brugbyen.nu 378
  Nationalbanken.dk 377
Overholder ikke Steno starter (app) 372
  Boerneraadet.dk 351
  Esundhed.dk 350
  Studievalg.dk 332