Rapport til EU-Kommissionen

Hvert tredje år afleverer Digitaliseringsstyrelsen en rapport til EU-Kommissionen, som gør status på offentlige myndigheder og offentligretlige organers overholdelse af kravene i webtilgængelighedsloven.

I henhold til Direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (2102/2016), skal alle medlemslande aflevere en periodisk rapport til EU-Kommissionen hvert tredje år. Den 20. december 2021 afleverede Digitaliseringsstyrelsen den første periodiske rapport med resultaterne af de i alt 192 forenklede monitoreringer, 21 dybdegående monitoreringer af websteder og fire monitoreringer af apps, der er gennemført i perioden 2020-2021 til EU-Kommissionen.

I den første monitoreringsperiode har der været særligt fokus på at føre tilsyn med myndighedernes tilgængelighedserklæringer, herunder om de overholder de objektive kriterier om offentliggørelse og opdatering.

Læs EU-rapporten for perioden 2020-2021

Gå til Direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (2102/2016)