Tværgående læring 2023

På siderne herunder kan du læse om de overordnede resultater og generelle tendenser, Digitaliseringsstyrelsen har fundet i de i alt 233 forenklede monitoreringer, 23 dybdegående monitoreringer af websteder og 12 dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer, som er gennemført i monitoreringsperioden 2023.

Selvom en dybdegående monitorering altid baseres på en forenklet monitorering, er resultaterne for de forenklede og for de dybdegående monitoreringer adskilt fra hinanden. Det betyder, at resultatet af den forenklede monitorering på websteder, hvor der også er gennemført en dybdegående monitorering, ikke offentliggøres. Resultaterne for de forenklede monitoreringer er derfor baseret på 233 forenklede monitoreringer, mens de resterende 23 dybdegående monitoreringer opgøres særskilt på resultatsiderne.

Digitaliseringsstyrelsen indledte tilsyn med myndighedernes overholdelse af webtilgængelighedsloven i efteråret 2020.

Læs mere om hyppige fejl og hvilke målgrupper de påvirker

Læs mere om score og overholdelsesstatus

Læs mere om påbud og anbefalinger