Score og overholdelsesstatus

På denne side kan du få overblik over, hvordan de monitorerede websteder og mobilapplikationer fordeler sig på overholdelsesstatus.

På baggrund af monitoreringen bliver hvert websted eller mobilapplikation tildelt en monitoreringsscore på mellem 0-500 point. Pointscoren skal betragtes som en indikation af tilgængeligheden på det pågældende websted eller mobilapplikation.

Webstederne bliver inddelt i følgende kategorier på baggrund af scoren:

  • Webstedet overholder standarden fuldt ud [476-500 point]
  • Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav) [376-475 point]
  • Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav) [0-375 point]

Læs mere om metrikken og monitoreringsscoren

Overholdelsesstatus

Tabellen ”Forenklede monitoreringer” viser, hvordan de 73 forenklede monitoreringer fordeler sig på overholdelsesstatus i første monitoreringsrunde i 2023.

Forenklede monitoreringer
OverholdelsesstatusAntal (websteder)
Overholder fuldt ud 30 pct.
Overholder delvist 55 pct.
Overholder ikke 15 pct.

Tabellen ”Dybdegående monitoreringer” viser, hvordan de otte dybdegående monitoreringer af websteder og fire dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer fordeler sig på overholdelsesstatus i første monitoreringsrunde i 2023:

Dybdegående monitoreringer
OverholdelsesstatusAntal (websteder)Antal (mobilapplikationer)
Overholder fuldt ud 0 pct.  50 pct.
Overholder delvist 87 pct. 50 pct. 
Overholder ikke 13 pct.  0 pct.

I tabellen ”Score for websteder og mobilapplikationer” ses den samlede score for de moniterede websteder og mobilapplikationer, som er gennemført ved en dybdegående monitorering i første monitoreringsperiode i 2023.

Score for websteder og mobilapplikationer
OverholdelsesstatusWebsted / mobilapplikationScore
Overholder fuldt ud Patienthåndbogen (app) 484
  Nota Bibliotek (app) 477
 Overholder delvist Erhvervsfremmebestyrelsen.dk 457
  Odsherred.dk 445
  Retspsykiatriskklinik.dk 443
  Midttrafik (app) 429
  DSB (app) 427
  Oi.dk 426
  Ft.dk 422
  Skivegym.dk 388
  Brugbyen.nu 378
 Overholder ikke  Esundhed.dk 350