Påbud og anbefalinger

I 2023 er der udstedt i alt 285 påbud og 140 anbefalinger i tilsynssager, som er rejst på grund af fejl i de formelle krav til tilgængelighedserklæringen.

Digitaliseringsstyrelsen har i monitoreringsperioden 2023 gennemført 233 forenklede monitoreringer. Blandt disse er 158 rejst som tilsynssager på grund af brud på de formelle krav i tilgængelighedserklæringen. Desuden er der sammenlagt gennemført 35 dybdegående monitoreringer på websteder og mobilapplikationer, som alle har resulteret i tilsynssager. 

I tabellen ”Tilsyn på baggrund af forenklede monitoreringer” fremgår de konkrete påbud, der er givet i tilsynssager, som er rejst på grund af fejl i formelle krav til tilgængelighedserklæringen. Desuden fremgår antallet af hver type påbud. 

Tilsyn på baggrund af forenklede monitoreringer:

PåbudAntal
Manglende ajourføring af tilgængelighedserklæring 101
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (sidefod) 19
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (NemURL) 90
Manglende skriftlig feedback mekanisme 6
Manglende telefonisk feedback mekanisme 40
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring 7
I alt   263

I tabellen fremgår de konkrete påbud der er givet, og hvor mange påbud der er givet inden for hver type påbud. Som det fremgår, vedrører påbuddene de formelle krav til tilgængelighedserklæringen. Bemærk, at tabellen kun henviser til påbud udstedt i forbindelse med dybdegående monitoreringer. 

Tilsyn på baggrund af dybdegående monitoreringer:

PåbudWebstederApps
Manglende ajourføring af tilgængelighedserklæring 5 1
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen (sidefod) 3 0
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (NemURL) 7 0
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring 1 0
Manglende skriftlig feedbackmekanisme  2  0
Manglende telefonisk feedbackmekanisme  1  0
Manglende adgang til erklæring i enten applikationsbutik eller på myndigheds websted - 2
I alt   19 3

Ud over påbud giver Digitaliseringsstyrelsen anbefalinger om, at de moniterede websteder og mobilapplikationer udbedrer mindre tilgængelighedsfejl samt efterlever de krav til tilgængelighedserklæringen, som ikke er fundet overholdt ved den gennemførte monitorering.

Anbefalinger i forbindelse med dybdegående monitoreringer: 

TypeAntal anbefalinger
Websted 107
Mobilapplikation 33