Påbud og anbefalinger

I første monitoreringsperiode i 2023 er udstedt i alt 97 påbud i tilsynssager, som er rejst på grund af fejl i de formelle krav til tilgængelighedserklæringen. Blandt de tilsynssager, som er rejst på baggrund af en dybdegående monitorering, er der udstedt i alt ni påbud og 62 anbefalinger på tværs af websteder og mobilapplikationer.

Digitaliseringsstyrelsen har i første monitoreringsperiode i 2023 gennemført 73 forenklede monitoreringer. Blandt disse er 52 rejst som tilsynssager på grund af brud på de formelle krav i tilgængelighedserklæringen. Desuden er der sammenlagt gennemført 12 dybdegående monitoreringer på websteder og mobilapplikationer, som alle har resulteret i tilsynssager. 

I tabellen nedenfor fremgår de konkrete påbud, der er givet i tilsynssager, som er rejst på grund af fejl i formelle krav til tilgængelighedserklæringen. Desuden fremgår antallet af hver type påbud. Digitaliseringsstyrelsen har givet otte anbefalinger om, at linket til tilgængelighedserklæringen er navngivet ”Tilgængelighedserklæring”.

Tilsyn på baggrund af forenklede monitoreringer:

PåbudAntal
Manglende ajourføring af tilgængelighedserklæring 40
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (sidefod) 8
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (NemURL) 31
Manglende skriftlig feedback mekanisme 2
Manglende telefonisk feedback mekanisme 15
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring 1
I alt  97

I tabellen fremgår de konkrete påbud der er givet, og hvor mange påbud der er givet inden for hver type påbud. Bemærk, at tabellen kun henviser til påbud udstedt i forbindelse med dybdegående monitoreringer. 

Tilsyn på baggrund af dybdegående monitoreringer:

PåbudWebstederApps
Manglende ajourføring af tilgængelighedserklæring 1 1
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen (sidefod) 1 0
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (NemURL) 4 0
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring 0 0
Manglende skriftlig feedbackmekanisme 0 0
Manglende telefonisk feedbackmekanisme 0 0
Manglende adgang til erklæring i enten applikationsbutik eller på myndigheds websted - 1
Ikke-fyldestgørende vurdering af undtagelsesbestemmelsen om "uforholdsmæssig stor byrde" 1 1
I alt  7 3

Ud over påbud giver Digitaliseringsstyrelsen anbefalinger om, at de monitorerede websteder og mobilapplikationer udbedrer mindre tilgængelighedsfejl samt efterlever de krav til tilgængelighedserklæringen, som ikke er fundet overholdt ved den gennemførte monitorering.

Anbefalinger i forbindelse med dybdegående monitoreringer: 

TypeAntal anbefalinger
Websted 51
Mobilapplikation 11