Dataforvaltning i staten

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (single sign-on)

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (uden single sign-on)

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder en kollega-rabat på udvalgte kurser, som afholdes i 2024, herunder Dataforvaltning i staten. Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset, så får I begge 20% rabat på deltagerprisen.

Arbejder du med at sikre kvaliteten af et konkret datasæt? Ønsker du at blive klogere på, hvordan du sikrer en god forvaltning og god brug af dine data? Med kurset får du indsigt i, hvordan du kan sikre, at dine data skaber værdi i udviklingen og driften af den statslige forretning.

Kurset giver dig

  • Forståelse for, hvordan god dataforvaltning kan og bør designes i samarbejde med de relevante interessenter
  • Introduktion til fællesoffentlige værktøjer inden for området samt principper for god datapraksis
  • Styrket evnen til at samarbejde om og sikre bedre anvendelse af data ved at kunne spille konstruktivt ind i udviklingsprocesser, hvor data kan anvendes og skabe nye muligheder
  • Større forståelse for forskellige roller inden for dataforvaltning herunder principper for data governance
  • Kendskab til og forståelse for de basale data- og informationssikkerhedsbegreber og evnen til at relatere dem til egen dataforvaltning

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig, som er generalist eller fagspecialist, og som ønsker en grundlæggende introduktion til fællesoffentlige redskaber for dataforvaltning med fokus på datakvalitet.

Du har måske som en del af dine opgaver ansvar for data fx i et fagsystem, en database eller et regneark. Du er eller kunne være i dialog med kolleger, der ønsker at anvende de data, som du forvalter. Dine opgaver kan fx bestå i at sikre indhentning af data, vedligeholde data gennem oprydning og opdatering og gøre viden om data tilgængelig i overblik og beskrivelser (metadata), så andre kan bruge dine data.