Introduktion til digitaliseringsklar policy

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (single sign-on)

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (uden single sign-on)

På kurset bliver du særligt præsenteret for tankegangen bag digitaliseringsklar policy og lovgivning samt for redskaber til, hvordan man kan angribe arbejdet og skaber den gode proces. Dette gør dig i stand til at forstå, hvorfor man med et bredt flertal i Folketinget har indgået en politisk aftale om digitaliseringsklar lovgivning, og hvorfor det har betydning for den policy, du er med til at udvikle, hvad end du sidder i et departement eller i en styrelse.

Kurset giver dig

  • Inspiration til at se potentialer og barrierer ved digitalisering i den offentlige sektor
  • Forståelse af rationaler og principper for at udforme policy og lovgivning så den kan administreres digitalt
  • Indblik der gør dig i stand til at identificere potentialer i eget ressort og vurdere din egen rolle i arbejdet med digitaliseringsklar policy og lovgivning

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig, som arbejder i et departement eller en styrelse og som indimellem er involveret i arbejde med udvikling af policy, lovgivning, strategi mv. Du er ikke it-faglig medarbejder, men du er opmærksom på, at digitalisering er en vigtig del af udviklingen af nye initiativer og vil gerne vide mere om, hvordan det kan ske.