Statens informationssikkerhedsuddannelse

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (single sign-on)

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (uden single sign-on)

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder en kollega-rabat på udvalgte kurser, som afholdes i 2024, herunder Statens informationssikkerhedsuddannelse. Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset, så får I begge 20% rabat på deltagerprisen.

Uddannelsen giver dig

  • Indsigt og praktisk træning i metoder og værktøjer til styring af informationssikkerhed, der matcher kravet om statslige myndigheders efterlevelse af ISO 27001
  • En introduktion til risikostyringsmetodik, risikovurderinger og dokumentation samt redskaber til risikostyring i praksis
  • Værktøjer til leverandørstyring, beredskabsstyring, audit og opfølgning i forhold til informationssikkerhed.

Hvem er uddannelsen for?

For dig med et grundlæggende kendskab til informationssikkerhed og ISO 27001. Du arbejder med implementering og opretholdelse af informationssikkerhed i en statslig myndighed.

Du kan fx være databeskyttelsesrådgiver (DPO), systemforvalter, informationssikkerhedskoordinator eller sikkerhedsrådgiver. Du kan også have en anden funktion med ansvar for sikkerheden.