Agilitet i staten

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (single sign-on)

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (uden single sign-on)

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder en kollega-rabat på udvalgte kurser, som afholdes i 2024, herunder Agilitet i staten. Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset, så får I begge 20% rabat på deltagerprisen.

Oplever du, at de statslige rammer udfordrer de agile metoder og principper i dagligdagen? Kurset klæder dig på til at få de agile værktøjer til at fungere i en statslig hverdag. Det er bygget op omkring øvelser, eksempler og best practice-cases fra statslige myndigheder.

Kurset giver dig

  • Færdigheder, der gør dig i stand til aktivt at indgå i og forstå, hvordan agile metoder kan anvendes i staten
  • Forståelse for hvordan de agile metoder kan anvendes inden for rammerne af statens it-projektmodel
  • En værktøjskasse til at indgå i det agile team, navnlig indsigt i det agile manifest, de agile metoder og de agile roller
  • Indblik, der gør dig i stand til at sparre med og give feedback til kolleger om overgangsproblematikker og opgavevaretagelsen i et agilt setup

Hvem er kurset for

Kurset er for dig, der allerede er fortrolig med agilitet eller har opnået en agil certificering, men som oplever udfordringer med at arbejde agilt inden for de statslige rammer. Det er for dig eller jer, som står på tærsklen til en agil transformation, eller dig som måske allerede arbejder i et agilt team eller i en agil organisering.

Du arbejder typisk i en myndighed, som har erkendt et behov for at øge det agile modenhedsniveau. Kurset henvender sig altså kort og godt til dig, som vil have skærpet din evne til at indgå i en agil organisering i staten med de dertilhørende principper, metoder og værktøjer, som følger med.

Hør fra en deltager

""

Jannie Kagan
cand.mag, Skattestyrelsen

Motivation
"Min motivation for at deltage på kurset var at blive klogere på den agile tankegang for bedre at kunne forstå og arbejde sammen med folk, der arbejder agilt. Hvis jeg så samtidigt kunne få nogle arbejdsredskaber, der kunne overføres til min dagligdag, ville det være et plus, men det var for mig ikke et succeskriterie for kurset. Jeg deltog for at blive kunne tale og forstå samme sprog som agile mennesker omkring mig."

Hvad fik du ud af kurset?
"På kurset lærte jeg betydningen af de ord, som jeg havde hørt fra mine kolleger. Jeg fik en bred forståelse for den agile tankegang og den agile værktøjskasse. Samtidig fik jeg et indblik i, hvordan man kan bruge de forskellige redskaber i forskellige konstellationer og sammenhænge. Kurset har således klædt mig på i forhold til at arbejde sammen med kolleger, der arbejder agilt, og samtidig har jeg fået en værktøjskasse, hvor jeg allerede nu kan bruge noget af indholdet i min hverdag"