Digital forretningsudvikling i staten

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (single sign-on)

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (uden single sign-on)

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder en kollega-rabat på udvalgte kurser, som afholdes i 2024, herunder Digital forretningsudvikling i staten. Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset, så får I begge 20% rabat på deltagerprisen.

Står du som generalist over for et af dine første større projekter, hvor digitalisering skal være med til at nytænke den statslige kerneopgave? Så er dette kursus noget for dig. Med kurset kommer du godt rundt om alt fra agil produktudvikling, de teknologiske rammebetingelser i staten samt din rolle i den digitale forretningsudvikling.

Kurset giver dig

  • Indblik i rollen som forretningsudvikler i en digital tidsalder samt styrket dine evner til at sammenarbejde med egen digitaliserings- eller it-enhed
  • Viden om, hvordan man bedst tænker digitalisering tidligt og relevant ind i udviklingsprojekter
  • Introduktion til gevinstrealisering og brugen af gevinstdiagrammer i it-projekter
  • Redskaber og inspiration til, hvordan man i praksis kan anvende agile arbejdsmetoder, design tænkning, hurtig prototyping af løsningsdesign og inddragelse af brugere
  • Viden om, hvordan man bedst tænker data ind i løsningen og understøtter korrekt dataforvaltning
  • Kendskab til de digitale rammer, der særligt gælder i den statslige sektor herunder den fællesoffentlige infrastruktur

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig, der er generalist i staten, og som arbejder med udvikling af organisationens kerneopgaver. Du kan både være nyuddannet eller have mange års erhvervserfaring, hvor du har arbejdet med digital udvikling af din organisations kerneopgaver. Det kan være gennem politikudvikling, strategiarbejde og udviklingsprojekter eller det kan være som en del af den løbende udvikling af driften i en styrelse. Hvis du i dit arbejde har fokus på effektivisering, optimering eller nytænkning af opgaveløsningen, er dette kursus relevant for dig.

Hør fra en deltager

""Simon Atli Larsen

Cand.scient.pol.

Motivation

"Jeg valgte at tage kurset, fordi jeg både manglede et større teoretisk indblik og konkrete redskaber i mit arbejde med digitalisering og forretningsudvikling. Jeg arbejder til daglig med strategisk udvikling af Grunddataområdet, hvor ’digital forretningsudvikling’ er et slags fundament for meget af den videreudvikling, som vi ser ind i."

Hvad fik du ud af kurset?

  1. En ny og agil tilgang til at tænke problemorienteret, hvilket også har positiv indvirkning på de løsninger, jeg i sidste ende skal nå frem til
  2. Konkrete værktøjer til at tænke gevinster ind tidligt i processen samt en metode til at sikre, at de realiseres
  3. Et større overblik over digitale løsninger i det offentlige, og hvad der er vigtigt at holde for øje i arbejdet med digitalisering

Min nye viden understøtter mig først og fremmest, når der snakkes om proces og projekter internt i huset. Jeg føler, at jeg lettere kan forstå, hvad der er det væsentlige, og derfor også selv nemmere kan byde ind med idéer. Derudover har de værktøjer, jeg har fået med mig, givet mig en masse gode idéer til, hvordan de fremtidige projekter, som jeg har i kalenderen i det nye år, kan indrettes fra start.