Påbud og anbefalinger

I 2022 er der udstedt i alt 202 påbud og 25 anbefalinger i tilsynssager, som er rejst på grund af fejl i de formelle krav til tilgængelighedserklæringen. Blandt de tilsynssager, som er rejst på baggrund af en dybdegående monitorering, er der udstedt i alt 37 påbud og 130 anbefalinger på tværs af websteder og mobilapplikationer.

Digitaliseringsstyrelsen har i monitoreringsperioden 2022 gennemført 174 forenklede monitoreringer. Blandt disse er 119 rejst som tilsynssager på grund af brud på de formelle krav i tilgængelighedserklæringen. Desuden er der sammenlagt gennemført 32 dybdegående monitoreringer på websteder og mobilapplikationer, som alle har resulteret i tilsynssager. 

I tabellen ”Tilsyn på baggrund af forenklede monitoreringer” fremgår de konkrete påbud, der er givet i tilsynssager, som er rejst på grund af fejl i formelle krav til tilgængelighedserklæringen. Desuden fremgår antallet af hver type påbud. Digitaliseringsstyrelsen har givet 25 anbefalinger om, at linket til tilgængelighedserklæringen er navngivet ”Tilgængelighedserklæring”.

Tilsyn på baggrund af forenklede monitoreringer:

PåbudAntal
Manglende ajourføring af tilgængelighedserklæring 70
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (sidefod) 25
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (NemURL) 42
Manglende skriftlig feedback mekanisme 13
Manglende telefonisk feedback mekanisme 47
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring 5
I alt   202

I tabellen fremgår de konkrete påbud der er givet, og hvor mange påbud der er givet inden for hver type påbud. Som det fremgår, vedrører påbuddene de formelle krav til tilgængelighedserklæringen. Bemærk, at tabellen kun henviser til påbud udstedt i forbindelse med dybdegående monitoreringer. 

Tilsyn på baggrund af dybdegående monitoreringer:

PåbudWebstederApps
Manglende ajourføring af tilgængelighedserklæring 8 1
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen (sidefod) 5 0
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (NemURL) 10 0
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring 1 2
Manglende skriftlig feedbackmekanisme  1  1
Manglende telefonisk feedbackmekanisme  1  2
Manglende adgang til erklæring i enten applikationsbutik eller på myndigheds websted - 5
I alt   26 11

Ud over påbud giver Digitaliseringsstyrelsen anbefalinger om, at de moniterede websteder og mobilapplikationer udbedrer mindre tilgængelighedsfejl samt efterlever de krav til tilgængelighedserklæringen, som ikke er fundet overholdt ved den gennemførte monitorering.

Anbefalinger i forbindelse med dybdegående monitoreringer: 

TypeAntal anbefalinger
Websted 93 
Mobilapplikation 37