Score og overholdelsesstatus

På denne side kan du få overblik over, hvordan de monitorerede websteder og mobilapplikationer fordeler sig på overholdelsesstatus.

På baggrund af monitoreringen bliver hvert websted eller mobilapplikation tildelt en monitoreringsscore på mellem 0-500 point. Pointscoren skal betragtes som en indikation af tilgængeligheden på det pågældende websted eller mobilapplikation.

Webstederne bliver inddelt i følgende kategorier på baggrund af scoren:

  • Webstedet overholder standarden fuldt ud [476-500 point]
  • Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav) [376-475 point]
  • Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav) [0-375 point]

Læs mere om metrikken og monitoreringsscoren

Overholdelsesstatus

Tabellen ”Forenklede monitoreringer” viser, hvordan de 174 forenklede monitoreringer fordeler sig på overholdelsesstatus i 2022:

Forenklede monitoreringer
OverholdelsesstatusFordeling (websteder)
Overholder fuldt ud  38 pct.
Overholder delvist  52 pct.
Overholder ikke  10 pct.

Det svarer til, at cirka 38 pct. overholder standarden fuldt ud, omtrent 52 pct. overholder standarden delvist, mens 10 pct. ikke overholder standarden.

Tabellen ”Dybdegående monitoreringer” viser, hvordan de 20 dybdegående monitoreringer af websteder og 12 dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer fordeler sig på overholdelsesstatus i 2022:

Dybdegående monitoreringer
OverholdelsesstatusFordeling (websteder)Fordeling (mobilapplikationer)
Overholder fuldt ud  0 pct.  8 pct.
Overholder delvist  70 pct.  92 pct.
Overholder ikke  30 pct.  0 pct.

I tabellen ”Score for websteder og mobilapplikationer” ses den samlede score for de moniterede websteder og mobilapplikationer, som er gennemført ved en dybdegående monitorering i hele monitoreringsperioden i 2022.

 

Score for websteder og mobilapplikationer
OverholdelsesstatusWebsted / mobilapplikationScore
Overholder fuldt ud Videokonsultation (app) 492
Overholder delvist Min Læge (app) 471
  Aula (app) 460
  Kk.dk 453
  Giv et Praj (app) 446
  Rejseplanen (app) 445
  Check Udvej (app) 440
  Akuthjælp (app) 438
  Brk.dk 432
  Min SP (app) 429
  Europanaevnet.dk 427
  Htk.dk 424
  Det Kongelige Teater (app) 421
  Ehsj.dk 421
  DMI (app) 417
  Nyborg.dk 416
  Optagelse.dk 414
  Stps.dk 406
  Nielsbrock.dk 406
  Borgerlab.horsholm.dk 406
  Mit Sygehus (app) 405
  Flextrafik (app) 397
  Soroe.dk 389
  Minstudieplan.dk 384
  Hvidovrehospital.dk 379
  Dtu.dk 376
Overholder ikke Fynbus.dk 364
  Handicap.nu 363
  Nghf.dk 358
  Aarstilbuddene.dk 342
  Aka.dk 310